Radar

En knuff för etiskt sparande

Hur få människor att välja etiska fonder? Nudging kan vara ett sätt, enligt forskare.

Hur ska man få fler människor att välja etiska fonder i stället för vanliga fonder? I ett forskningsexperiment vid Göteborgs universitet har man testat om nudging kan vara ett alternativ.

Nudging kan enklare uttryckt beskrivas som att man ger folk en knuff i rätt riktning, så att de kan göra bättre val.

– För att undersöka principerna bakom ett val använder man inom psykologin ofta en situation som är ganska långt från verkligheten, säger Martin Hedesström, forskare vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet, till webbtidningen Extrakt.

Experimentet gick ut på att deltagarna i teorin tilldelades en summa pengar på en hemsida  och sedan ställdes inför valet att antingen behålla hela summan eller donera en del till en miljöorganisation. Valet att donera var förinställt, de var alltså tvungna att aktivt välja bort donation för att få behålla pengarna.

– Det visade sig att människor i stor utsträckning styrs av förhandsvalet, säger Martin Hedesström.

Mer effektivt än väntat

I en senare del av experimentet fick deltagarna ännu ett val: de som redan skänkt pengar kunde ge bort ännu mer och de som inte gett något fick en ny chans att donera pengar.

Det visade sig att de som inte skänkt något första gången fick dåligt samvete och ofta valde att donera i andra omgången. Och att de som redan gett pengar donerade en gång till.

Slutsatserna som forskarna drar är att nudging är mer effektivt än man dittills trott.

Martin Hedesström säger till Extrakt att han tycker det är bevisat att man kan använda nudging för att nå hållbarhet och rekommenderar politiker och organisationer att använda metoden. Dock med förbehållet att ha individens bästa i åtanke och inte försöka lura folk att göra nåt de inte vill.

Resultaten visar också att det inte går att få människor att göra något mot sin vilja, vissa låter sig helt enkelt inte påverkas. Veliga personer är däremot mer påverkbara.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV