Energi · På gång i hela landet

På gång i hela landet

Årets tema på Göteborgs största hållbarhetsfestival – som börjar 30 oktober – är hållbar mat.

Här kan du hitta intressanta evenemang i hela landet, från norr till söder. Längst ner kommer de som inte är bundna till en specifik plats och de som ligger längre fram i tiden och kanske kräver tidig anmälan eller längre planering.

31 augusti–1 september

Kurs i skogsträdgårdsodling
Under två dagar varvas teori och praktik i hur du etablerar en skogsträdgård – en odlingsform med inspiration från naturen med en variation av fruktträd, nötträd, bärbuskar, klättrande växter och nyttiga grönsaker. Lärare på kursen är Philipp Weiss och Annevi Sjöberg. Kostnad: 2 500 kr. Mat ingår.
Tid: kl 10.00 31/8 till eftermiddag 1/9
Plats: Solgårdskrogen i Nittsjö, Rättvik
Info: annevi.lakemountain@gmail.com eller 073-3622509
Anmälan: skogsträdgården.stjärnsund.nu

21–22 september

Omställningskonferens i Umeå
Omställningsnätverket arrangerar en mötesplats med temat ”Dialoger om framtider bortom tillväxt”. Konferensen riktar sig till dig som är eller vill vara en aktiv förändringsaktör för omställning. Utifrån ett flertal perspektiv utforskas möjliga framtider där ekologisk balans, rättvisa och välmående är viktigare samhällsmål än ekonomiskt tillväxt. Konferensen tjuvstartas med en Omställningsfestival på fredag den 20 september.
Tid: kl 9.00 21 sep till 17.00 22 sep
Plats: Umeå
Info och anmälan: bortomtillvaxt.weebly.com eller maxim.vlasov@umu.se

Svealand

22 augusti – 27 oktober

Biosfären flyttar in på Svenskt Tenn  
Koldioxidutsläpp och köttkonsumtion, etik och ekonomi. Det är några teman i konstnärerna Eric Ericsons och Lars Arrhenius klimatutställning ”Välkommen till biosfären” som just nu pågår på Svenskt Tenn i Stockholm.
Här behandlas frågor om vårt förhållande till biosfären – det tunna skikt runt jorden där vi lever, och som är själva förutsättningen för människans existens. Och den komplexa relationen mellan klimatförändringar, normer, etik och ekonomi.
Tid: 22 augusti till 27 oktober
Plats: Svenskt Tenn, Strandvägen, Stockholm

20 september 2019–7 juni 2020

Ett år i omställning på distans
En halvfartskurs i ledarskap, resiliens, omställningsfrågor och helhetstänkande, med verktyg som Art of hosting, inre och yttre omställning samt Teori U. Hur kan förmågan att hantera förändring och kriser stärkas både på ett personligt, kollektivt och ekologiskt plan?
Kostnad 5 800 kr plus mat och logi.
Plats: Distans på Eskilstuna folkhögskola samt Stensund, Järna och Stjärnsund
Info och anmälan på folkhogskola.nu

Hur kan förmågan att hantera förändring och kriser stärkas både på ett personligt, kollektivt och ekologiskt plan? Foto: Priscilla Du Preez/Unsplash
Hur kan förmågan att hantera förändring och kriser stärkas både på ett personligt, kollektivt och ekologiskt plan? Foto: Priscilla Du Preez/Unsplash

21–22 september

Naturkommunikation
En workshop i systemiska konstellationer för alla som söker svar på hur vi kan förhålla oss till naturen på ett bra sätt. Här ställs frågan hur vi kan kommunicera med naturen för att nå insikt och finna lösningar på vår tids ekologiska frågor. Metoden har utvecklats för att behandla och lösa problem inom olika komplexa system, från organisationer, företag och politiska och sociala fält till mänskligt/ekologiskt samspel. Arrangör: Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer (SFSK). Pris för icke medlemmar: 3200 kr.
Tid: 21-22 september
Plats: centrala Stockholm
Mer info och anmälan: www.sfsk.se, Stephane Bruchfeld, 070-555 72 19

4 oktober

Landsbygdsting i Sörmland
En dag om möjligheter, hopp och handling för och i landsbygden. Årets landsbygdsting har samlat tänkare om hållbarhet, demokrati och olika sätt att ta sig an Sörmlands landsbygd steg för steg. Arkitekten Eric Berg presenterar lösningar på hur och varför moderna byar kan utformas i Sörmland och varför det är bättre att utveckla 500 små orter än en stor stad. Vidare föreläser bland annat regissören och dramatikern Stina Oscarsson, professor Karolina Isaksson och Johan Ehrenberg från ETC.

Plats: Kommunalhuset i Näshulta
Tid: Fredag den 4 oktober
Anmälan: hssl.d@gmail.com eller via länk här senast den 23 september
Deltagandet är kostnadsfritt.

Götaland

24–25 augusti

Omställningskurs i Göteborg
Omställningsrörelsen (Transition) handlar om att skapa lokala lösningar på globala problem, och att inte vänta på att någon annan ska lösa det åt oss. Denna grundkurs ger kreativa, praktiska verktyg för både inre och yttre omställning, på såväl individ- som lokalsamhällesnivå. Gratis.
Tid: kl 9–17
Plats: Göteborg, mer info kommer
Info och anmälan: på Facebookwww.studieframjandet.se eller 073-885 41 71.

7–8 september

Kurshelg: Inre omställning i Göteborg
Inre omställning kan betyda att vi behöver titta på vårt samhälles världsbild, kultur och värderingar som är det som tagit oss dit vi är idag. Kursens teoretiska ramverk bygger på konceptet ”Inner Transition”, formulerat och utvecklat sedan ca 20 år av erfarna miljö- och fredsaktivister.
Kostnad: 1 400 kr, betalas via faktura. Lunch och fika ingår.
Tid: kl 9.00, 7 sep – 17.00, 8 sep
Plats: Studiefrämjandet Göteborgsregionen, Falkgatan 7, Göteborg
Mera info: Liselotte Abel, liselotte@sorbyretreatcenter.com
Eva Sanner, eva.sanner@gmail.com. Anmälan till Studiefrämjandet.

14-15 september

Utbildning till klimatinformatör
Är du under 32 år och vill utveckla ditt eget och andra ungas engagemang för klimatet?  Då kan du delta i Jordens Vänners klimatinformatörsutbildning i Göteborg. Utbildningen ger information om klimatförändringar och det politiska läget inom klimatfrågan, samt grundläggande klimatkunskap och verktyg att leda en inkluderande workshop. Inga förkunskaper behövs, bara viljan att utbilda och engagera andra.
Informatörerna kommer att ingå i en grupp som är ute och engagerar framförallt elever och unga på bland annat skolor och organisationer.
Utbildningen är gratis och sträcker sig över två heldagar.
Tid: 14-15 september
Plats: Jordens vänners kansli i Göteborg
Info: jordensvanner.seworkshop@jordensvanner.se
Sista anmälningsdag 1 september.

19–20 september

Socialt byggande i Göteborg
Nationell konferens om själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper.
Plats: Chalmers konferenscenter, Chalmersplatsen 1, Göteborg
Info och anmälan: www.socialtbyggande.se eller 031-708 86 90

Borgholms slottsruin på Öland
Borgholms slottsruin på Öland. Foto: Bernt Fransson/Wikimedia commons

23–24 oktober

Landsbygden i fokus i Borgholm
Med teman som hållbar besöksnäring/turism, lantbruks/landsbygdsföretagande och distanslösningar äger årets Landbygdsdagar rum i Borgholm. Tanken är att skapa strategier för landsbygdsutveckling och lokal utveckling. Samt att inspirera och sprida goda exempel. Under två dagar i oktober kan man ta del av föreläsningar och workshops där hållbara lokalsamhällen och hur landsbygden kan återbefolkas diskuteras. Deltagarna får göra besök på lantbruk och turistdestinationer.
Konferensen är en mötesplats för beslutsfattare, företag, det offentliga och civilsamhället med syfte att skapa framtidens landsbygd. Tanken är att stötta en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden i Sverige.
Tid: 23–24 oktober
Plats: Borgholm, Öland
Info och anmälan: landsbygdsdagarna.nu

Längre fram

30 oktober–10 november

Framtidsvecka i Göteborg
Göteborgs största hållbarhetsfestival vill sätta fokus på allt det positiva som görs lokalt för ökad ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Årets tema är hållbar mat och målet är att utveckla Framtidsveckan i hela Västra Götaland
Plats: Göteborg
Info: goteborg.framtidsveckan.net

5–6 december

Konferens om lokal ekonomi
Under devisen ”Kommunen som motor för lokalekonomisk utveckling” äger Lokalekonomidagarna rum i Järvsö. Bland talarna märks bland annat forskaren Jonty Leibowitz från Center for Local Economic Strategies och Serena Bonato från Tillväxtverket. 
Lokalekonomidagarna är en mötesplats för såväl företagare och  politiker som för gräsrötter och föreningar. Gemensamt är viljan att arbeta för att stödja, utveckla, stärka och studera lokal ekonomi. Syftet är att göra deltagarna medvetna om vilka problem och lösningar som finns inom ämnet lokal ekonomi.
Tid: 5-6 december
Plats: Järvsöbaden
Anmälan: via Studieförbundet vuxenskolan Gävleborg 
Program: lokalekonomi.helasverige.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV