Radar

Elcyklar minskar utsläpp om bilen lämnas hemma

Elcykeln – bättre än fossildrivna fordon.

En ökad användning av elcykel leder troligtvis till minskade växthusgasutsläpp. Det förutsätter dock att elcykeln ersätter fossildrivna fordon som färdsätt. Den slutsatsen drar Naturvårdsverket i en rapport.

Mer fysisk aktivitet, minskad förekomst av hälsofarliga partiklar och buller och fler trafikolyckor lär också bli följden. Liksom ett ökat behov av sällsynta jordartsmetaller.

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att utvärderingen syftar till att ge mer kunskap om effekterna av elfordonspremien som myndigheten betalade ut under 2018.

Utvärderingen har analyserat hur inköp och användning av elcyklar påverkar växthusgasutsläpp, buller, partiklar, tillgänglighet, säkerhet, trygghet och hälsa. Den har uteslutande fokuserat på elcykling eftersom en majoritet av de som fick elfordonspremien (93 procent) fick den för inköp av elcykel.

De vanligaste motiven till att köpa elcykel är minskad ansträngning/ökad bekvämlighet, miljöintresse, ökad möjlighet att nå olika platser samt ökad fysisk aktivitet.

Ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter, enligt självskattningar hos användare, resor som annars skulle ha utförts med bil, den andra hälften ersätter andra färdsätt, som kollektivtrafik, vanlig cykel och gång etcetera.

I pressmeddelandet skriver Naturvårdsverket att resultaten visar att kvinnor och män köper elcykel i liknande utsträckning, och att köparna har högre utbildning, inkomst och bättre självrapporterad hälsa än resten av befolkningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV