Radar

Bränderna i Amazonas påverkar hela världen

Bränder i Nova Santa Helena i Mato Grosso, Brasilien.

Att det brinner i regnskogen påverkar inte bara dem som bor i närområdet – utan hela världens klimat.

I stora delar av Amazonas regnskog sker avverkning, både legal och illegal. När skogen har avverkats, sätts ofta dessa områden i brand för att röja dem och för att bränderna tillför näring till marken. På så sätt kan de avverkade områdena säljas till lantbrukare som vill använda dem till odling eller betesmark.

Den här tiden på året är det torrperiod i Amazonas, vilket gör att bränderna har lätt för att sprida sig.

Brasiliens president Jair Bolsonaro har sagt att han vill att regnskogen exploateras. Miljöaktivister anser därför att människor i större utsträckning än tidigare vågar starta bränder eftersom de tror att de undkommer straff på grund av presidentens inställning till Amazonas.

Hur omfattande är bränderna?

De pågående bränderna är de mest omfattande sedan 2013. Rymdmyndigheten Inpe, som övervakar läget via satelliter, räknar hittills till 78 383 skogsbränder i år. Den siffran gäller dock hela Brasilien, inte bara Amazonas.

Den 23 augusti hade bränderna ökat med 84 procent sedan förra året. Åtta av nio delstater i Amazonas har märkt av en ökning – i den största delstaten har bränderna ökat med 146 procent.

Hur är Amazonas viktigt?

Amazonas är världens största tropiska regnskog och har ett unikt djur- och växtliv, området är ett nav för biologisk mångfald. Forskare understryker att bevarandet av Amazonas, som till 60 procent hör till Brasilien, är avgörande för att hejda den globala uppvärmningen.

Amazonas suger upp en viktig del av världens koldioxid, den så kallade växthusgas som anses vara den största faktorn bakom klimatförändringarna. Amazonas producerar också mycket syre.

Hur påverkas klimatet?

Amazonas sägs närma sig en så kallad tipping point då regnskogen börjar försvinna oavsett vad människor gör.

”Man kan prata om olika tipping points. Det finns vetenskapliga scenarier som visar att om en tillräckligt stor del av regnskogen försvinner på grund av bränder eller avskogning kommer det att skapa en ekologisk ond cirkel där regnskogen förändras eftersom det blir mindre nederbörd”, skriver Torsten Krause, Amazonasexpert och hållbarhetsforskare på Lunds universitet.

”Så skogen dör inte, utan den förändras och blir till savann istället”, skriver han på universitetets hemsida.

Om regnskogen börjar förändras och förvandlas till savann befarar forskare att 200 miljarder ton koldioxid kommer att släppas ut i atmosfären – vilket är väldigt dåliga nyheter för klimatet.

Vad gör Brasilien?

Till en början sade president Jair Bolsonaro att brandsituationen i år har varit normal. Sedan ändrade han sig och hävdade att det var miljö- och biståndsgrupper som anlade bränderna för att mobilisera stöd – utan att lägga fram några bevis. Senare backade han från det påståendet.

Enligt Bolsonaro har Brasilien inte tillräckligt med egna resurser för att stoppa bränderna. Han har samtidigt varnat andra länder för att lägga sig i och har avböjt ekonomiskt stöd, eftersom han hävdar att utländska pengar skulle underminera Brasiliens självständighet.

Flera delstater i Amazonas har begärt hjälp med att släcka bränder, och regeringen har nu beslutat att sätta in militären. Det är dock oklart hur de väpnade styrkorna ska arbeta och hur effektiva de kommer att vara i släckningsarbetet.

Vad säger makthavare?

Frankrikes president Emmanuel Macron har kritiserat Brasiliens regering för att den inte har gjort tillräckligt för att skydda regnskogen. Han beskriver bränderna som en internationell kris.

Macron motsätter sig ett godkännande av frihandelsavtalet mellan EU och den sydamerikanska handelssammanslutningen Mercosur, med motiveringen att Bolsonaro ljugit om miljöfrågor vid G20-toppmötet i juni.

Den brittiske premiärministern Boris Johnson och den tyska förbundskanslern Angela Merkel har sagt att de är oroade över vad som händer i Amazonas, men att de inte tror att en handelsblockad mot Brasilien är rätt väg att gå.

USA:s president Donald Trump har erbjudit Bolsonaro hjälp, men brasilianska tjänstemän har sagt att de inte tänker samarbeta med USA om bränderna.

Hur reagerar folket?

I flera städer i Brasilien har medborgare gått ut på gatorna för att protestera mot att regeringen inte varit tillräckligt handlingskraftig när bränderna ska bekämpas.

Demonstranterna har blockerat stora vägar i både Brasília och São Paulo. Det har också hållits demonstrationer utanför Brasiliens ambassader i Paris och London.

Men även anhängare till Brasiliens president har uttryckt sitt stöd för honom på sociala medier genom att sprida slagord som riktar sig mot de miljögrupper som Bolsonaro tidigare anklagat för att ligga bakom bränderna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV