Zoom

Vattenbrist hotar Indien

Småbönder som är helt beroende av nederbörd för att bevattna sina åkrar är i allra störst behov av innovationer för att klara sig i ett Indien där vattenbristen blir ett allt större problem.

Bristen på rent vatten förutspås bli ett allvarligt framtida problem i Indien – men redan nu är situationen alarmerande. Experter menar att landet är i behov av hållbara satsningar där vattenanvändningen kopplas samman med behovet av energi och tillgången till mat.

Nya siffror från forskningsorganisationen World Resources Institute om länders risker att drabbas av vattenbrist visar att Indien inte är redo för de utmaningaar landet kommer att ställas inför.

Ett riskindex slår fast att landet är ett av 17 länder i världen som kommer att drabbas av ”extrem” vattenstress. Och forskarna uppger att konsekvenserna kan bli särskilt kännbara i Indien även i samband med mer kortvariga torkperioder, eftersom landets befolkning är så stor.

Redan nu är situationen alarmerande – på grund av de långa torkperioderna som drabbat landets centrala delar samtidigt som flera delstater drabbats av svåra översvämningar.

Vanskötta jordar

År 2009 talade britten John Beddington om risken för att brist på mat, rent vatten och energi i kombination med klimatförändringar kunde leda till stora spänningar, konflikter och massmigration från de värst drabbade regionerna år 2030. I dag tycks dessa farhågor vara än mer aktuella, i synnerhet i en del av världens utvecklingsländer.

Samtidigt har världssamfundet målsättningen att alla människor ska ha tillgång till mat – en global befolkning som beräknas uppgå till tio miljarder år 2050. Men det är ett mål som hotas av klimatförändringarna – och av  jordbruket och den icke-hållbara användning av vatten och energi.

– Vi som arbetar med vattenfrågan i det globala Syd vet att vanskötseln av jordar, vatten, energi och ekosystem pågått under årtionden på grund av en felaktig politik. Effekterna förvärras nu genom klimatförändringarna, säger Aditi Mukherji, forskare vid International Water Management Institute.

Vattensnåla grödor

I Indien pågår satsningar för att hantera utmaningarna, men det kommer att krävas ett fokus där frågorna om vatten, energi och tillgång till mat kopplas samman, säger Aditi Mukherji, som är huvudförfattare till kapitlet om vattenfrågor i FN:s klimatpanels sjätte sammanfattning av kunskapsläget i klimatfrågan.

Indien växer och med det följer vattenbrist
Indien växer och med det följer vattenbrist. I 10-miljonersstaden Tamil Nadu i södra Indien tvingas man nu avsalta havsvatten och importera dricksvatten med tåg från andra delar av landet.  Red Hills-sjön, där staden tidigare tog sitt vatten har nästan torkat ut.  Foto: Manish Swarup/AP

Hon säger att ett exempel är att satsningar för att minska vattenanvändningen i jordbruket måste löpa i alla riktningar.

Det kan handla om att satsa på grödor som kräver mindre vatten, att föra en politik som är inriktad på att uppmuntra till en minskad användning av grundvatten, och satsningar på lokala lösningar, med bland annat lagring av vatten och en mer effektiv vattenanvändning.

Eldriven vattenpump

En som vet vad problemen med brist på vatten och energi innebär är Ravi Naik, som livnär sig på ett litet jordbruk på landsbygden i delstaten Karnataka i södra Indien.

Här finns inget elnät och den 56-årige jordbrukaren hade länge inget annat val än att odla arekanötter, en gröda som kräver mindre bevattning, men också ger ett lågt pris på marknaden.

Egentligen ville han odla bananer, som är mer inkomstbringande. Men Ravi Naik hade inte råd. Kostnaderna blev för höga eftersom han för att kunna bevattna sin grödor var tvungen att skaffa en bensindriven vattenpump.

Men en dag fick han kontakt med en tekniker från ett lokalt solenergiföretag. Tack vare det mötet kan han i dag med hjälp av en eldriven vattenpump bevattna sina bananplantor från en liten damm i närheten .

Så nu har Ravi Naik  fördubbla sina inkomster och även börjat betala av på sitt lån för installationen av pumpen. Han kan dessutom äta  egna bananer och behöver inte oroa sig för de ständigt svajiga priserna på bensin.

Stora utmaningar

Men trots sådana solskenshistorier står Indien inför mycket stora utmaningar i framtiden, påpekar Jim Woodhill, som är livsmedelsexpert vid Australiens departement för utrikeshandel.

En solpanelsanläggning i Vadodara i den indiska delstaten Gujarat har gett tusentals bönder tillgång till grön el
En solpanelsanläggning i Vadodara i den indiska delstaten Gujarat har gett tusentals bönder tillgång till grön el. Men det kommer att behövas många fler liknande satsningar i landet för att täcka framtidens behov av vatten och energi. Foto: Manipadma Jena/IPS

– Sydasien är en av världens mest tätbefolkade regioner, med stor fattigdom och undernäring, vid sidan om den snabba ekonomiska utvecklingen. Av erfarenhet vet vi att brist på mat och vatten kan utlösa oroligheter och till och med revolutioner, och det är avgörande att en så tätbefolkad region hittar rättvisa och miljömässigt hållbara lösningar på de utmaningar som vatten, mat, energi och klimat innebär.

Konflikter om vatten

Även FN har varnat för konflikter om vattenresurser på den indiska subkontinenten, med Indien i centrum. Detta på grund av att deltalandskapen kring floderna Indus, Ganges och Brahmaputra är mycket viktiga för såväl Indien, Pakistan, Bangladesh och Kina.

Jim Woodhill, som är specialiserad på livsmedelsfrågor i Sydasien, påpekar att konkurrensen om jordar och vattenresurser hårdnar över hela världen – och drivs på av ökande efterfrågan från jordbruk, energisektor och industri.

– I Sydasien är omfattningen av den potentiella mänskliga tragedi som kan uppstå enorm – om man inte tillräckligt snabbt inleder en utveckling baserad på hållbarhet och en ökad motståndskraft mot klimatförändringarna.