Radar

Regeringen prövar utbyggnad av Preemraff

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) ska redogöra för hur utredningen av Preemraff ska ske.

Regeringen kommer att pröva om den kritiserade utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil ska tillåtas eller ej. Verksamheten beräknas bli så omfattande att den kan påverka möjligheterna att nå de klimatmål som satts upp för Sverige, säger klimat- och miljöminister Isabella Lövin.

På en pressträff redogjorde klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) för hur och varför utredningen ska genomföras.

– Vi gör bedömningen att miljöpåverkan kan vara så stor att regeringen ska pröva ärendet, säger hon.

Isabella Lövin säger att världen har en klimatkris och att regeringen har en mycket ambitiös klimatpolitik. Men att den då måste ha handlingsutrymme för att genomföra målen.

– Att minska utsläppen är en av de viktigaste frågorna för regeringen, och då måste det vara ordning och reda i klimatarbetet.

Beslut överklagades

Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt gav Preems raffinaderi grönt ljus i fjol. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av flera organisationer, däribland Naturskyddsföreningen, eftersom utbyggnaden enligt Preems beräkningar kan fördubbla koldioxidutsläppen.

Mark- och miljööverdomstolen har påbörjat beredning av ärendet men ska nu alltså överlämna målet till regeringen. Men först ska domstolen bereda färdigt ärendet.

– Därför kan överlämnandet dröja, säger Isabella Lövin.

Överlämnandet av målet sker i enlighet med miljöbalken. Att regeringen prövar ärenden av det här slaget är dock ovanligt. Lövin motiverar den ovanliga hanteringen med att Preems utökade verksamhet kan innebära stor miljöpåverkan.

Naturskyddsföreningen skickade i juni en så kallad underrättelse till regeringen om att de skulle ta över ärendet från Mark- och miljööverdomstolen, vilket alltså nu sker i enlighet med miljöbalken.

Utbyggnaden

Preem vill bygga ut från att använda högst 11,4 miljoner ton råvara per år till högst 13,9 miljoner ton.

Man vill bland annat få tillstånd att använda förnybara bioråvaror i produktionen. En annan del i planen är dock att kunna ta hand om tjockolja, i dag en sorts restprodukt som används som mindre miljövänligt fartygsbränsle, och göra bensin eller diesel av den. Men för processen krävs vätgas, vilket i sin tur ger utsläpp av koldioxid.

Utsläppen av koldioxid kan enligt Preem komma att dubbleras, från 1,7 miljoner ton årligen till 3,4 miljoner ton. Samtidigt väntas utsläppen från raffinaderiets produkter (bensin, diesel) minska med 800 000 ton. Bolaget planerar också en anläggning för att fånga in och lagra omkring 500 000 ton av utsläppen.

Den planerade utbyggnaden väntas ge omkring 150 nya jobb.

Tidigare har mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt gett Preem klartecken för projektet. Domen överklagades dock av flera organisationer och drygt 100 privatpersoner. Mark- och miljööverdomstolen avslår omkring hälften av överklagandena, men ger prövningstillstånd till bland annat Naturskyddsföreningens och övriga privatpersoners överklaganden.

Källa: Preem samt Mark- och miljööverdomstolen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV