Radar

Insektsgift bakom bidöd i Brasilien

Bin är känsliga för insektsgifter.

Bikuporna i Brasiliens fyra sydligaste delstater gapar tomma sedan uppskattningsvis en halv miljard bin har dött under årets första månader. Orsaken tros vara den ökande användningen av insektsgifter inom jordbruket.

De flesta döda bin visade spår av insektsgiftet fipronil som förbjudits inom EU och klassats som troligen cancerogent av USA:s miljömyndighet, skriver Natursidan.

Mängden insektsmedel i Brasilien ökade med 770 procent mellan åren 1990 och 2016. Hela 32 procent av ämnena som används är inte godkända i EU.

Jordbruket står för cirka 18 procent av landets ekonomi och president Jair Bolsonaro kom till makten delvis på grund av stort stöd från landets jordbruksnäring. 

Sedan han tillträdde i januari har 290 nya insektsmedel godkänts. Enligt nyhetssajten Bloomberg använder Brasilien insektsmedel utan hänsyn till skador på människor och miljö. Tester av livsmedel har visat att 20 procent innehåller rester av insektsgift över tillåtna nivåer.

Under 2018 kom rapporter om  att cirka 15 000 människor förgiftats till följd av bekämpningsmedel, siffror som bedömare tror är alldeles för låga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV