Radar

Förslag om hårdare regler för giraffhandel

Ett internationellt möte i Genève i Schweiz om skyddet av djurarter har uttalat stöd för hårdare regler kring handeln med giraffer och delar av djuren.

Ett internationellt möte i Genève i Schweiz om skydd av djurarter har uttalat stöd för hårdare regler kring handeln med giraffer och delar av djuren, inför farhågor om att den fredliga jätten står inför en ”utrotning i det tysta”.

Giraffstammen i Afrika har under de senaste tre decennierna minskat med 40 procent till strax under 100 000 individer. Med de nya reglerna kan krav införas om övervakning av all handel med giraffer och av jakt på djuren.

Det var de länder som skrivit under den så kallade Cites-konventionen om hotade djurarter som med siffrorna 106–21 röstade för hårdare regler, men det krävs ytterligare ett beslut vid konferensen innan förändringen kan träda i kraft.

Men frågan är kontroversiell. I afrikanska länder som särskilt drabbats av minskad giraffstam efterfrågas hårdare regler medan andra länder är mycket skeptiska.