Radar

Fjällen påverkas mest av klimatförändringarna

I ett varmare klimat och med fler dagar med extremväder kan fjällbesökare ställas inför flera problem.

I Sverige hör fjällen till de miljöer som kommer att påverkas allra mest av klimatförändringarna. Framtida extrema väderhändelser kan leda till högre vattenflöden och större risker för fjällbesökare, enligt en ny rapport från Naturvårdsverket. 

I ett varmare klimat och med fler dagar med extremväder kan fjällbesökarna ställas inför flera problem och utmaningar. Kraftiga skyfall kan bland annat leda till större risker när vattendrag ska passeras. Även terrängen kan förändras när till exempel avsmältningen av glaciärer ökar, vilket ställer ökade krav på riskhantering i samband med alpin klättring och vid passager över glaciärer. 

Av rapporten framgår också att ökade temperaturer innebär längre barmarkssäsonger vilket kan locka fler ovana besökare.

– Ovana fjällbesökare råkar ut för fler problem än andra. Värdet av att vara väl förberedd är stort redan i dag och det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. För att öka säkerheten krävs även ett antal åtgärder i den fysiska fjällmiljön, som exempelvis anpassning av anläggningar som ingår i fjälledssystemet, säger Per-Olov Wikberg i ett pressmeddelande. 

Temperaturökningarna till följd av klimatförändringarna förväntas bli större i fjälltrakterna än i övriga delar av Sverige. Ökningarna beräknas bli störst i norra Norrlands fjälltrakter där medeltemperaturen vintertid förväntas öka med omkring 3 grader till år 2030 jämfört med medeltemperaturen 1960–1991 enligt SMHI:s klimatscenario RCP 4,5. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV