Radar

Rekordstor spannmålsskörd väntas i år

Årets skörd av raps uppskattas bli den tredje största på 2000-talet.

Totalskörden av spannmål förväntas bli 5,9 miljoner ton, vilket i så fall blir den tredje största under 2000-talet, enligt Jordbruksverkets skördeprognos för 2019. Det är en ökning med tio procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren, och med 80 procent jämfört med förra årets rekordlåga skörd.

I ett pressmeddelandet skriver Jordbruksverket att den höga skörden beror på att arealen med högavkastande höstsådda grödor är stor. I år är den totala arealen höstsådda grödor 505 tusen hektar, att jämföra med förra årets 346 tusen hektar. För höstvete är årets areal rekordhög med 420 tusen hektar.

Samtidigt är prognosen för avkastningen per hektar högre än genomsnittet för de senaste fem åren för samtliga spannmålsgrödor. Avkastningen förväntas bli i nivå med de goda åren 2014 –2015 och mellan 60 procent och 70 procent högre än 2018 års rekordlåga hektarskördar, enligt Jordbruksverket.

Tredje största skörd av raps och rybs på 20 år

Exempelvis väntas hektarskörden för höstvete, den gröda som ger högst avkastning, bli 7 300 kilo per hektar i år. Totalskörden av höstvete förväntas bli 3,1 miljoner ton vilket motsvarar 52 procent av den totala spannmålsskörden. För vårkorn och havre förväntas totalskörden bli 1,3 respektive 0,7 miljoner ton.

Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 350 000 ton, vilket är den tredje största skörden på 2000-talet.

Jordbruksverkets prognos baseras på statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar. I beräkningarna används också uppgifter om odlade arealer för 2019.

Prognosen säger dock inte något om kvaliteten på de grödor som skördas. En förutsättning för beräkningarna är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras den 15 november.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV