Radar

Tufft för oliktänkande i Modis Indien

Delhibor demonstrerar i protest mot lynchningar av muslimer, efter att 22-årige Tabrez Ansari i delstaten Jharkhand dött.

Det kallas världens största demokrati och har hyllats för sina fria val och sin mångfald. Men i det Indien som leds av Narendra Modi monteras demokratin långsamt ner – till ödesdigra konsekvenser, menar forskare.
Kashmir är bara senaste exemplet.

Bilderna av Tabrez Ansari, 22 år och muslim, spreds i sociala medier i juni. I klippen ses han bli misshandlad med käppar av en grupp människor och bli tvingad att recitera hinduiska sånger.

Ansari, som anklagades för stöld, ska ha hållits i häkte trots sina svåra skador och dog sedan på väg till sjukhuset.

22-åringen från den indiska delstaten Jharkand är inte ett undantag. Under senare år har det blivit vanligare att muslimska indier – en minoritet i det hindudominerade landet – angrips av mer eller mindre organiserade mobbar, som misshandlar eller dödar under förevändningar som till exempel att offren konsumerat nötkött.

Polisvåld

Utvecklingen, och det faktum att gärningsmän ofta kommer undan, är ett exempel på vad Sten Widmalm, professor i statsvetenskap, kallar ”en anmärkningsvärd trend nedåt” för demokratin i Indien under premiärminister Narendra Modi.

I takt med att hindunationalismen vunnit mark har intoleransen mot oliktänkande ökat.

– De tydligaste nedgångarna har skett inom pressfrihet och civilsamhällets möjligheter att verka, säger Widmalm, som studerat den väldiga subkontinenten i decennier.

En av Modis första åtgärder när han och partiet BJP vunnit valet 2014 – på hindunationalistiska löften – var att dra in tillstånden att ta emot medel från omvärlden, för en stor del av civilsamhällets organisationer.

– Det används mot organisationer som BJP upplever motarbetar en hindunationalistisk stat. Jag har jobbat med många organisationer i Indien och de är mycket räddare för att uttrycka sig kring mänskliga rättigheter i dag jämfört med för sju år sedan, säger Widmalm.

Ändrar grundlagen

De antidemokratiska tendenserna är många. Även pressfriheten minskar. 2018 sjönk Indien för andra året flera steg på en lista över pressfriheten bland världens länder, enligt Reportrar utan gränser. Organisationen konstaterar att polisvåld mot journalister är en tydlig trend.

Utöver sin egen forskning lutar sig Widmalm mot demokratidatabasen Varieties of democracy, där forskare över hela världen kodat den demokratiska utvecklingen.

– Men det finns gott om konkreta exempel också. Vad som skett i den sista muslimdominerade fickan Kashmir, inte minst. När regeringen Modi nyligen – till kashmiriernas ilska – drog tillbaka den lag som i över ett halvt sekel gett delstaten självstyre och som även hindrar utomstående att köpa mark där, visade det på ett nytt, farligt steg, säger Widmalm.

– Nu ger man sig för första gången på konstitutionen för att förändra den politiska utvecklingen.

En oro i Kashmir är att den muslimska majoriteten ska gå förlorad.

– BJP säger att de är för religionsfrihet, men det har blivit allt svårare att vara muslim i Indien, säger Widmalm.

Hindunationalist

Den negativa trenden startade dock redan innan Modi kom till makten. Då var han chefsminister i delstaten Gujarat, skådeplatsen för ett stort upplopp 2002, där framför allt muslimer dog.

Modi friades senare från ansvar, men många anser ändå att det hela bara kunnat ske med hans goda minne.

När Modi – hyllad för den ekonomiska utvecklingen i Gujarat men också omstridd för sina band till extrema hindunationalistiska kretsar – blev premiärminister kunde strävan att skapa en hindunationalistisk stat ta fart.

När BJP säkrade en ännu större seger i valet i våras fick man ökade möjligheter att driva igenom sin politik.

Parallellt med kritiken har Modi ett starkt stöd bland befolkningen. Under hans tid vid makten har Indien haft hög tillväxt, samtidigt som viss korruption har minskat. Samkönade äktenskap blivit lagliga och ekonomin moderniserats.

Widmalm bedömer dock att demokratin kommer att monteras ned ytterligare i Indien. Det, i kombination med en ekonomisk nedgång i världen, kan leda till ökade oroligheter i landet – vilket i sin tur kan göra hela regionen mer instabil. Många stora intressen möts just här.

– BJP är ett parti som kommer att köra mycket på ”blame politics” – hitta syndabockar.

Hindunationalism

Tanken om en etniskt homogen hindustat formulerades redan på 1920-talet, då den typen av idéer var mer accepterade. Ideologin, hindutva (som betyder ungefär ”hinduiskhet”), växte strax före Indiens självständighet från Storbritannien för att efter självständigheten tappa i popularitet för att återigen växa sig stark från mitten av 1980-talet. Ur den rörelsen är Narendra Modis parti BJP sprunget.

I hindutva-ideologin ses hinduiskhet som en given del av indisk identitet och muslimer och andra religiösa minoriteter ses som avvikande.

Hindutva lever genom den enorma hindunationalistiska och konservativa rörelsen som kallas Sangh Parivar, som utgörs av organisationer på många nivåer i det indiska samhället. En av Sangh Parivars främsta organisationer är Modis parti BJP.

I takt med att BJP:s makt vuxit har intoleransen i det indiska samhället ökat, framför allt mot minoriteter som muslimer och kristna men också mot daliter (lågkastiga) och oppositionella. Trakasserierna mot muslimer i det så kallade hindibältet (kobältet) i norra Indien har blivit fler och lynchningar av personer som handlar med nötkött har förekommit.

Många gånger är förövarna BJP-anhängare, enligt Human rights watch, som skriver ”att myndigheterna inte utreder attacker, samtidigt som de förespråkar hinduisk överhöghet och ultranationalism, har spätt på våldet”.

Akademiker eller aktivister av olika slag som framfört kritik mot regeringen vittnar om ökade politiska påtryckningar, och kritik har förekommit om politisk inblandning vid domstolar och även mot centralbanken.

Den indiska politiska oppositionen, som främst består av Kongresspartiet som länge ledde Indien, är i dag stukad.

Källa: Landguiden/Ui, HRW, UU

Varieties of democracy

Demokratidatabasen Varieties of democracy är skapat på initiativ av forskare vid Göteborgs universitet och framtaget tillsammans med University of Notre Dame i USA.

Genom att analysera och koda skeenden, beslut och andra indikatorer skapar de 50 forskarna på sex kontinenter tillsammans med 3 000 experter på olika länder en finmaskig bild av hur demokratin förändras över tid.

Bland annat har Varieties of democracy tagit fram den första modellen för att förutsäga vilka länder som löper risk för att bli mer auktoritära.
I stort visar indexet samma bild som andra liknande index, som det från Freedom House: att demokratin är på nedgång runt om i världen.