Radar

Stor brist på svenska ärtor

Färre odlingar och förra årets torka har gjort att svenska gröna ärtor tog slut redan under våren.

Förra årets torka har gjort att de svenska gröna ärtorna tagit slut. Det råder även allmän brist på gröna ärtor i Europa, rapporterar tidningen Land.

För bara tre år sedan var den svenska exporten av gröna ärtor omfattande. Men färre odlingar och förra årets torka har gjort att ärtorna tog slut redan under våren hos vissa leverantörer.

– Vi utgår från behovet på den svenska marknaden när det gäller vilken årsvolym vi vill ha. Det har fungerat bra tidigare år men förra årets torka påverkade väldigt mycket, säger Emma Pålsson, marknadsdirektör på Findus Sverige, som är den största producenten till Land Lantbruk.

Torkan är den främsta anledningen till bristen på svenska ärtor, men den har också att göra med att den svenska ärtodlingen minskat kraftigt. Fram till och med 2016 odlades enbart i Skåne och södra Halland runt 9 000 hektar i Findus regi och gröna ärtor var en stor exportprodukt. Av de runt 35 000 ton som tröskades varje år gick merparten, runt 30 000 ton, på export.

Året efter, 2017, flyttade Findus sina odlingar till Västergötland och Dalsland. Odlingen krympte till att enbart täcka behovet på den svenska hemmamarknaden. Men i år blev det alltså stor brist efter kraftigt minskad skörd förra året.

Findus har valt att inte importera ärtor – dels på grund av allmän brist på ärtor ute i Europa, men också därför att man märker sina förpackningar med svenskmärket och Sigillmärket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV