Radar

Mindre sopor från svenska hushåll

Mängden insamlat matavfall ökar samtidigt som den totala sopmängden minskar.

Varje person i Sverige slängde i snitt 466 kilo sopor förra året. Det är en minskning med sju kilo per person från 2017 till 2018, enligt statistik från Avfall Sverige.

”Det är väldigt glädjande att se att trots att BNP ökat med 2,4 procent så har avfallsmängderna minskat med lika mycket. Samtidigt har insamlade mängden matavfall ökat med 4 procent och grovavfallet har minskat med lika mycket”, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige enligt ett pressmeddelande.

Den minskade mängden grovavfall förklaras delvis av att mängden trädgårdsavfall minskade förra året på grund av den varma och torra sommaren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV