Radar

Kraftiga översvämningar har positiva effekter

Samhällen och regeringar i hela Afrika blir allt mer beroende av grundvattnet för sin försörjning.

Extrem nederbörd och kraftiga översvämningar, ofta förstärkta av klimatförändringar, orsakar stor förödelse. Men en studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature visar att dessa extrema väderhändelser har en avgörande betydelse för vattentillförseln till grundvattenreserver i torra områden i Afrika söder om Sahara.

Studien har genomförts av forskare vid University College London, Cardiff University och flera afrikanska universitet.

– Vår studie visar för första gången att klimatet har en dominerande roll i att styra processen i vilken grundvatten fylls på, säger Richard Taylor, professor i hydrogeologi vid University College London.

Forskarna har samlat in uppgifter om vattennivåer på 14 platser.

– Våra resultat innebär att det finns en större motståndskraft mot klimatförändringar på många platser än vad som tidigare antagits, när det gäller grundvattnet, säger Richard Taylor.

Grundvatten buffert under torra perioder

Han förklarar att det går tvärtemot klimatpanelen IPCC:s antagande att klimatförändringarna kraftigt kommer att minska tillgången till ytvatten- och grundvattenresurser i de flesta torra subtropiska regioner.

Grundvattnet spelar en viktig roll när det gäller att upprätthålla vattenförsörjningen och människors försörjningsmöjligheter i Afrika söder om Sahara eftersom det fungerar som en buffert under torra perioder.

Studiens resultat är därför goda nyheter för samhällen och regeringar i hela Afrika där människor blir allt mer beroende av grundvattnet för sin försörjning.

Världsbanken uppger att minst 70 procent av de över 250 miljoner människor som lever i södra Afrika förlitar sig på grundvatten som  primär källa för dricksvatten, sanitet, samt försörjning genom jordbruk och industriell tillväxt.

Studien kan spela en avgörande roll

Michael Arunga vid hjälporganisationen World Vision som stöttar samhällen i samband med extrema klimathändelser, säger att resultatet av studien kan spela en avgörande roll för regeringar i Afrika när de ska ta fram utvecklingsplaner.

– Det positiva är att extrem torka och regnperioder är förutsägbara och följer samma mönster över hela Afrika. Dessa resultat kommer därför göra det enklare för regeringar att utarbeta kunskapsbaserade riktlinjer för hållbar användning av grundvatten, säger han.

Daniel Olago, vid institutionen för geologi vid Nairobis universitet, säger att grundvatten utgör en dold resurs i många länder i Afrika, som inte har studerats tillräckligt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV