Radar

FN: Många afghanska internflyktingar i år

Afghanska internflyktingar från Helmandprovinsen i ett flyktingläger i huvudstaden Kabul.

Konflikten i Afghanistan har tvingat hundratusentals människor, de flesta barn, på flykt bara i år. Enligt FN:s samordningsorgan för nödhjälp (OCHA) har över 217 000 tvingats fly sina hem under årets sju första månader och av dem är 58 procent barn.

Läget försvåras ytterligare av att det inte bara är kriget, utan också naturkatastrofer som torka, som får människor att fly. Enligt beräkningar från OCHA kommer nästan en miljon internflyktingar att vara i behov av akut humanitär hjälp i Afghanistan i slutet av året.

Afghanistan har i nästan fyra decennier varit indraget i konflikter som fått miljontals människor att fly utomlands.

Och samtidigt som antalet internflyktingar ökar pågår också en återvandring där cirka 270 000 människor kommit tillbaka från det ekonomiskt krisande Iran i år, och ytterligare cirka 16 700 från Pakistan.

Samtal pågår mellan USA och talibanrörelsen om att nå fram till en fredsuppgörelse i Afghanistan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV