Radar

Svårare för fattiga att få stanna i USA

Nya regler gör det svårare för den som tagit emot bidrag att få så kallat green card, som ger utlänningar rätt att bo och arbeta i USA.

USA:s regering inför nya regler som gör det svårare för fattiga invandrare som lever på bidrag att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd.

Det är ett bakslag för miljoner latinamerikanska invandrare som drömmer om amerikanskt medborgarskap. Många av dem är lågavlönade och beroende av stödinsatser, som matkuponger.

”För att skydda förmåner avsedda för amerikanska medborgare måste invandrare vara ekonomiskt självförsörjande” säger president Donald Trump i ett uttalande.

Från den 15 oktober ska de som söker uppehållstillstånd få avslag om det är troligt att de kommer att behöva samhällsstöd.

De som redan bor i landet och vill förlänga sina uppehållstillstånd eller söka så kallat green card får nej om de i minst ett år tagit emot offentlig hjälp.

Det kan röra sig om till exempel matkuponger, hjälp med bostad eller sjukvård via Medicaid, den statliga sjukförsäkringen för låginkomsttagare.

De nya reglerna gäller även de som ansöker om medborgarskap.