Radar

Regeringen utreder nationellt biljettsystem för kollektivtrafik

Ett nationellt biljettsystem skulle göra det enklare för alla att göra klimatsmarta val i vardagen enligt regeringen.

Regeringen har tillsatt en utredning för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Syftet är att göra det enklare att resa med kollektivtrafik eftersom det är mer klimatsmart.

”Att resa med kollektivtrafik är klimatsmart och vi vet att allt fler resenärer vill kunna välja hållbara transporter. Ett nationellt biljettsystem kommer att göra det enklare att välja buss, tåg eller färja”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i ett pressmeddelande.

Regeringen skriver att det behöver bli enklare för resenärer att kombinera kollektivtrafikresor inom och mellan regioner samt med olika färdmedel för att nå klimatmålet om en minskning av växthusgasutsläppen inom transportsektorn med 70 procent fram till 2030.

– Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver idag anpassa sig efter många olika biljettsystem. Det kan göra det svårt att hitta rätt information eller att köpa en resa. Ett nationellt biljettsystem skulle göra det enklare för alla att göra klimatsmarta val i vardagen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

För att utreda vad som krävs för att införa ett nationellt biljettsystem har regeringen utsett Gerhard Wennerström. Utredaren ska även lämna förslag på hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2020.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV