Radar

Positiva försök med ny ebolamedicin

Vårdpersonal i staden Beni i nordöstra Kongo-Kinshasa bär skyddsdräkter för att skydda sig mot ebolasmitta.

Forskare knutna till WHO har kommit ett steg närmare att hitta de första effektiva behandlingsmetoderna mot ebola.
Två mediciner som har testats på ebolasmittade patienter minskade dödligheten i sjukdomen med upp till 90 procent.

Ett försöksprogram under världshälsoorganisationen WHO:s ledning har hittat de hittills mest verksamma medicinerna mot ebola.

– Nyheterna i dag är fantastiska. Det ger oss ett nytt verktyg i kampen mot ebola, men stoppar inte epidemin, säger Mike Ryan, chef för WHO:s nödprogram.

Två av de mediciner som sedan november 2018 testats på ebolasmittade patienter i Kongo-Kinshasa minskade dödligheten i den tidigare obotliga sjukdomen kraftigt. De visade klart förbättrade resultat hos patienterna i försöksstudien, där även två andra mediciner prövades.

Nio av tio

29 respektive 34 procent av patienterna som fick medicinerna REGN-EB3 och mAb114 överlevde. Bland de patienter som kom till klinikerna med låga virusnivåer i blodet överlevde nio av tio patienter som fick en av de två medicinerna.

– Det här betyder att vi nu ser ut att ha två behandlingsmetoder mot en sjukdom som vi för inte så länge sedan inte hade någon hjälp mot alls, säger Anthony Fauci, chef för amerikanska forskningsinstitutet NIAID, som lett försöket.

Till alla smittade

”Ju mer vi lär oss om dessa två behandlingar, desto närmare kommer vi till att förvandla ebola från att vara en förskräcklig smitta till en som går att förebygga och bota. Vi kommer aldrig utrota ebola men vi bör kunna hindra dessa utbrott från att bli stora nationella och regionala epidemier”, säger Jeremy Farrar, chef för brittiska hjälporganisationen The Wellcome Trust, i ett uttalande.

Medicinerna ska nu ges till alla smittade i Kongo-Kinshasa. Över 1 800 personer har hittills avlidit i det pågående ebolautbrottet.

Fakta: Ebola

Ebola är en typ av blödarfeber, allvarliga sjukdomar som drabbar kroppens alla organ. Symptom är bland annat kräkningar, diarré, utslag, lever- och njursvikt samt blödningar i huden och de inre organen.

Viruset smittar genom direktkontakt med kroppsvätskor som blod, svett och kräkningar. En person måste ha symptom för att vara smittsam, men ett lik kan också sprida smitta.

När utbrottet konstaterades i Kongo-Kinshasa i fjol var det tionde gången sedan 1976 som ebola upptäcktes i landet.

Det värsta utbrottet skedde dock i Västafrika, där fler än 11 300 människor dog 2013–2016.

Det är fortfarande inte klarlagt var viruset håller sig gömt mellan utbrotten. Fladdermöss är en tänkbar reservoar för smittan.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Läkare utan gränser.
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV