Radar

Humlor för pollinering odlas i unikt projekt

 Odlade humlor är bättre på att pollinera tomater än tama bin.

I Linköping pågår just nu ett unikt försök med att odla humlor som ska användas för pollinering. Projektet som fått EU-stöd genom Jordbruksverket drog igång i februari och ska pågå fram till början av 2021, rapporterar Ekot.

Anledningen till att man vill använda odlade humlor vid pollinering är att de är bättre på att pollinera tomater än tama bin, och klarar även regn och kyla bättre.

I dag finns ingen svenskodlad humla för kommersiellt bruk, istället importeras humlor från Holland och Belgien för att användas i svenska växthus och fruktodlingar.

Flera fördelar

Jörgen Fransson, chef för landsbygdsutvecklingsenheten på Jordbruksverket, ser flera fördelar med en svenskodlad humla. Han nämner minskad risk att föra in sjukdomar som inte finns här och minskad risk för spridning av främmande gener som ett par orsaker till varför projektet fick stöd.

– Men ytterst handlar det om att vi tror att det är en liten del för att öka svensk konkurrenskraft inom framför allt trädgård men även inom jordbruk, säger han till Ekot.

Marknaden för pollinerade humlor har växt ordentligt sedan 90-talet, framförallt i Nederländerna och Belgien, som inte bara odlar och exporterar mängder av tomater och jordgubbar, utan också de humlor som bidrar till produktionen.