Radar

Högre biologisk mångfald på urfolks mark än i naturreservat

I områden som tillhör ursprungsfolk är den biologiska mångfalden lika hög eller högre än i naturreservat enligt en ny studie.

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt och under de närmsta århundradena riskerar tre fjärdedelar av alla arter på jorden att försvinna. Men i områden som tillhör ursprungsfolk är den biologiska mångfalden lika hög eller högre än i naturreservat, enligt en ny studie. Det rapporterar Natursidan.

Studien gjordes i Australien, Brasilien och Kanada och jämförde naturreservat med områden som sköts av ursprungsbefolkning. Forskarna kom fram till att de sistnämnda hade minst lika hög biologisk mångfald och ibland till och med högre än naturreservaten.

– Minskningar i den globala biologiska mångfalden på grund av markomvandling och livsmiljöförlust driver en ”sjätte massutrotning” och många länder har inte ens uppfyllt målen för markskydd på pappret, skriver forskarna i sin rapport, enligt Natursidan.

Otillräckligt skydd

Forskarna undersökte hur sådana brister i Australien, Brasilien och Kanada kan hanteras och kom fram till att den biologiska mångfalden skulle kunna främjas av en kombination av vanliga skyddade områden och mark som förvaltas av ursprungsfolk.

– Skyddade områden är en hörnsten i bevarandet av den biologiska mångfalden globalt, men de nuvarande skyddsnivåerna kommer att vara otillräckliga för att stoppa planetens utrotningskris. Vi måste hantera en större andel av världens område på sätt som skyddar arter och leder till positiva resultat för människor och de arter vi har förlitat oss på i årtusenden, säger Peter Arcese, en av rapportens författare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV