Zoom

Zambia: Lokala satsningar ska hindra avskogning

Jennifer Handondo (höger) planerar tillsammans med andra handledare hur de ska gå till väga i ett trädplanteringsprojekt med jordbrukare.

Zambia har stora skogsområden med många olika trädarter – men en snabb avskogning hotar skogarnas biologiska mångfald. En satsning riktad mot bönder syftar till att visa hur viktiga träden kan vara både som inkomstkälla och som skydd för åkermarker.

Jennifer Handondo driver ett småskaligt jordbruk i distriktet Choma i södra Zambia, där hon främst odlar majs och andra grödor åt sin familj. Under våren var det dock både varmare och torrare än vanligt, vilket slog mot hennes skördar. Hon började därför driva upp och sälja plantor från träd som har medicinska effekter, som neem och pepparrotsträd.

– Träden erbjuder pengar och försörjning för mig, men inte på fel sätt – genom att förvandlas till ved och kol, utan genom dessa trädplantor, säger den ensamstående trebarnsmamman till IPS.

Med tiden har hon dessutom börjat tillverka pulver av löv från pepparrotsträd, vilket ytterligare drygat ut hennes inkomster.

– Nu är min försörjning baserad på träden, säger hon.

Trädplantor till salu i Zambia, där behovet av ved är en av orsakerna till den omfattande avskogningen
Trädplantor till salu i Zambia, där behovet av ved är en av orsakerna till den omfattande avskogningen. Samtidigt pågår satsningar för att vända utvecklingen.Foto: Friday Phiri

Fortsatt stort problem

Zambias skogar täcker betydligt mer än hälften av landets markområden och här växer minst 220 olika trädarter. Samtidigt försvinner stora skogsområden varje år och en rapport som nyligen gavs ut av Zambias miljömyndighet (Zema) visar att detta är ett fortsatt stort problem – då träd fälls för att bli bränsle eller timmer, eller för att bereda mark för nya odlingar eller bostadsområden.

Efter att ha gått en utbildning i allmän jordbrukskunskap har dock Jennifer Handondo varit passionerad i kampen för att skydda skogarna och på senare år har hon varit engagerad i både trädplanteringssatsningar och involverad i informationsarbete. Hon är även engagerad i organisationen World Vision Zambias projekt i södra Zambia, som är inriktat mot bönder i syfte att skydda och bevara skogar, med målet att restaurera utarmade åkermarker.

– Det främsta målet är att ge lokalbefolkningarna de kunskaper de behöver för att bekämpa den omfattande skogsskövlingen i landet, säger Shadrick Phiri som är specialist på naturresurser vid World Vision Zambia, till IPS.

Billigt men ändå robust

Han menar att konceptet där jordbrukare ansvarar för att återställa träden i landskapet passar mycket bra för landsbygdssamhällen och landområden som har utarmats till en sådan gräns att det påverkar människors livskvalitet och försörjning negativt, då det bland annat handlar om att den biologiska mångfalden och jordens bördighet har minskat.

– Metoden kan användas antingen av enskilda jordbrukare på deras egna marker eller i skogsområden som skyddas och förvaltas av lokalsamhället, säger Shadrick Phiri.

Han påpekar att systemet som efterliknar naturens eget sätt att återplantera skogar är billigt men ändå robust.

– För närvarande har vi 600 jordbrukare som använder metoden i de fyra områden som ingår i utvecklingsprogrammet i Södra provinsen. Antalet på riksnivå uppgår till närmare 2 600 hushåll, berättar han.

Lucky Choolwe, en handledare för Grassroots Trust i Zambia, som arbetar med markägare och beslutsfattare för att återställa ekosystem, genomför en praktisk övning med trädplantering med en grupp jordbrukare
Lucky Choolwe, en handledare för Grassroots Trust i Zambia, som arbetar med markägare och beslutsfattare för att återställa ekosystem, genomför en praktisk övning med trädplantering med en grupp jordbrukare.Foto: Friday Phiri

Plantera minst två miljarder träd

Det pågår även andra satsningar i Zambia för att motverka avskogningen, ett drivs av landets egen miljömyndighet Zema medan andra sker i samarbete med exempelvis WWF och Världsbanken. Inom ett av projekten, som stöttas av FN:s organ mot ökenspridning, är målsättningen att plantera minst två miljarder nya träd i landet fram till 2021.

Vid mötet Global Landscapes Forum som hölls i slutet av juni i Bonn, Tyskland diskuterade och antog ledare, experter och representanter för urfolkssamhällen en rättighetsstrategi för hållbar landskapsförvaltning och bevarande. 

På mötet visades exempel upp från hela världen att när de lokala samhällenas bestämmanderätt och rättigheter över sina skogar och marker är juridiskt erkända, så minskar ofta graden av avskogning.

Framsteg även på andra håll

En unik egenskap hos jordbruksprojektet i Zambia är inriktningen på de lokala traditionella ledarna. 

– Som förvaltare av stora traditionella markområden, där en stor del av avskogningen sker, så tror vi att dessa personers engagemang är mycket viktigt för att vända utvecklingen, säger Shadrick Phiri.

Han berättar att liknande satsningar redan visat sig vara framgångsrika i Niger och Etiopien, där miljontals hektar marker nu uppges vara på väg att förvandlas till nya skogsmarker. Även i Malawi sker det framsteg.

Jennifer Handondo uttrycker att projektet där jordbrukare återställer skogsmark är viktigt för att landets skogar ska ha en framtid. Hon menar att det också är orsaken till hennes blomstrande verksamhet med plantskolan.

– Som småskalig lantbrukare och odlare tycker jag den här metoden är billig och enkel att genomföra, säger hon.

<strong></strong>Om projektet<br><strong></strong>

Projektet för jordbruksförvaltad skogsregeneration (farmer-managed forest regeneration/FMNR) genomförs i Zambia och innebär aktiv föryngring och hantering av träd och buskar från avverkade stubbar, rotsystem som ger skott eller från frön med målet att återställa utarmad jordbruksmark och öka jordens bördighet och värdet och/eller kvantiteten av träd på jordbruksmark.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV