Radar

Naturskyddsföreningen: Dessa politiska förändringar måste ske

Skövlingen av de tropiska regnskogarna ökade kraftigt under andra halvan av 1900-talet.

Den nya rapporten från IPCC, FN:s klimatpanel, var glasklar.  Dagens jord- och skogsbruk ger enormt stora klimatutsläpp. Naturskyddsföreningen reagerade snabbt på rapporten och publicerade en lista på  de fem viktigaste politiska förändringar man nu vill se.

Rapporten, som är den mest omfattande någonsin, slår fast att jordbruk, annan markanvändning samt arbetet med att förbereda och bearbeta matproduktion står för hela 37 procent av människans utsläpp. 

”För att klara av klimatkrisens alla utmaningar behöver vi skydda och återställa fler ekosystem”, skriver Naturskyddsföreningen och listar därefter de fem politiska förändringar man önskar.

1. Den globala avskogningen måste avta

Här nämner man avskogningen i Amazonas regnskogar under ledning av Brasilien president Jair Bolsonaro som ett avskräckande exempel. 

2. Dags för negativa utsläpp

Att bara minska utsläppen räcker inte. Ska man kunna hålla uppvärmningen under 1,5 grader behövs så kallade ”negativa utsläpp”, alltså att hitta sätt att binda och lagra koldioxid, motiverar man listplasten.

3. Prioritera naturliga klimatlösningar

”Om vi ska kunna nå negativa utsläpp finns det olika sätt att gå tillväga – det finns både så kallade naturliga klimatlösningar och teknologiska. Nu är det viktigt att vi prioriterar de naturliga klimatlösningarna eftersom det är det enklaste och tryggaste sättet att binda och lagra koldioxid”, skriver Naturskyddsföreningen.

4. Utsläppsminskningar ska prioriteras framför kompensation

”Klimatkompensation har hittills utgått från att kompensationen kan ersätta utsläpp, men i framtiden behövs alltså de negativa utsläppen för att nå själva klimatmålen. Fossila utsläpp kan därför knappast i fortsättningen kompenseras”, skriver man.

5. Köttproduktionen måste minska kraftigt

Köttproduktionen i världen måste minska kraftigt samtidigt som den existerande måste ställas om till ekologisk eller motsvarande. Både antalet nötkreatur och matsvinnet måste också minskas, menar Naturskyddsföreningen.

Längre motiveringar finns hos Naturkyddsföreningen (https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/5-politiska-forandringar-som-nya-ipcc-rapporten-maste-leda-till).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV