Radar

Miljontals hotas av matbrist på Afrikas horn

Biståndsorganisationer och FN varnar för effekterna av en ny torka på Afrikas horn.

FN-organ och biståndsorganisationer varnar för att en torka på Afrikas horn riskerar att utlösa en ny omfattande matkris i regionen. Enligt Oxfam är över 15 miljoner människor i Etiopien, Kenya och Somalia drabbade.

Humanitära organisationer varnar för att situationen kan vara på väg att bli allvarlig som i samband med en torka för åtta år sedan, då minst 250 000 människor dog i Somalia och dess grannländer.

Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam hävdar att över 15 miljoner människor som drabbats av torkan nu är i behov av hjälp, och varnar för att dödssiffrorna snabbt kan börja stiga om inte de resurser som krävs snabbt samlas in.

– Vi kan inte vänta tills att bilder på undernärda människor och döda boskap börjar fylla våra teveskärmar. Vi måste agera nu för att motverka en katastrof, säger Lydia Zigomo, som är Oxfams regionchef för Afrikas horn.

"Vi måste agera snabbt och beslutsamt"

Enligt Oxfam kunde effekterna av en torka som inträffade 2017 – och som kunde ha blivit lika allvarlig som den som inträffade 2011 – motverkas med hjälp av internationella insatser. Lydia Zigomo säger att det har varit svårare att samla in pengar från världssamfundet denna gång.

– Vi lärde oss av de kollektiva misstag som begicks i samband med svältkatastrofen 2011 att vi måste agera snabbt och beslutsamt för att rädda liv.

Det internationella åtagandet att se till att en liknande katastrof som 2011 aldrig skulle få ske igen tycks dock nu vara bortglömd, enligt Lydia Zigomo.

– Och ännu en gång är det de fattigaste och mest utsatta som drabbas värst.
Enligt Oxfam har dålig nederbörd i regionen lett till att skördar gått förlorade, vilket i sin tur lett till att närmare 7,6 miljoner människor i de tre länderna redan lider svår brist på mat. Krisen uppges ha förvärrats ytterligare av att miljontals har tvingats på flykt undan både torka och konflikter.

Somalia hårt drabbat

Även FN:s flyktingorgan UNHCR varnar för situationen. I Somalia har de senaste regnperioderna varit ovanligt torra, vilket ytterligare förvärrat en redan svår situation för många jordbrukare och boskapsuppfödare i landet.

I juni sade UNHCR:s talesperson Babar Baloch att 2,2 miljoner människor i Somalia var i behov av omedelbar nödhjälp. Samtidigt hade enbart en femtedel av det nödbistånd som då behövdes samlats in.

Somalia har varit hårt drabbat av torkor, matbrist och konflikter ända sedan diktatorn Siad Barre störtades 1991. Landets svaga regering, som stöttas av FN, försöker samtidigt få kontrollen över fattiga landsbygdsområden som kontrolleras av den militanta islamistgruppen al-Shabaab.

135 miljoner kan tvingas lämna sina hem

FN:s organ mot ökenspridning, UNCCD, varnar för att torkorna i världen har blivit allt allvarligare. År 2025 riskerar 1,8 miljarder människor i världen leva med allvarlig vattenbrist.

Trots att torkor har ett långsamt förlopp förorsakar de enligt UNCCD fler dödsfall än cykloner, jordskalv och alla andra former av naturkatastrofer. År 2045 beräknas upp emot 135 miljoner ha tvingats bort från sina hem på grund av torkor.

Samtidigt menar FN-experter att det finns metoder för att påverka utvecklingen. Genom att ta hand om vattenresurser på rätt sätt kan erosionen av marker minskas samtidigt som förstörda åkermarker kan få nytt liv. En sådan utveckling skulle dessutom bidra till att begränsa klimatförändringarna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV