Radar

IPCC: Vegetarisk kost nödvändigt för klimatet

Köttkonsumtionen måste skäras ned, enligt forskare.

Forskare varnar för att det inte räcker med att minska koldioxidutsläppen från fordon, industrier och kraftverk för att rädda klimatet. Jordens befolkning måste också gå över till vegetarisk och vegansk kost och jord- och skogsbruket behöver ställas om.

Ett läckt utkast till en rapport från FN:s klimatpanel IPCC, som ska presenteras i Genève den kommande veckan, slår fast att det är omöjligt att hålla den globala uppvärmningen inom säkra nivåer om det inte sker en omställning av hur mat produceras och mark brukas, skriver The Guardian.

Människan utnyttjar nu 72 procent av jordens isfria yta för att försörja jordens växande befolkning. Samtidigt står jord- och skogsbruk och annat brukande av marken för nästan en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser.

Ris och boskap

Därtill sker nästan hälften av alla utsläpp av metan, en av de kraftfullaste växthusgaserna, från boskap och risfält. Det intensiva jordbruket, som har hjälpt till att öka jorden befolkning från 1,9 miljarder för ett århundrade sedan till 7,7 miljarder, har också lett till jorderosion och en minskning av organiskt material i markerna. De här problemen väntas öka eftersom klimatförändringarna förvärrar jordförstöringen, bland annat genom intensiva skyfall, översvämningar, torka, värmepåverkan och stigande havsnivåer.

Mer hållbart

För att minska den globala uppvärmningen måste bland annat jord- och skogsbruket göras mer hållbart, köttkonsumtionen skäras ned och matavfallet minska, enligt rapporten. Ett av förslagen från forskarna är en omfattande övergång till vegetarisk och vegansk kost. Markanvändningen måste också förändras med bland annat ökad tillgång till marknader och jordbrukstjänster och stärkta landrättigheter.