Zoom

Hållbar musikskola ett lyft för Påskön

Påskön är en av världens mest avlägsna platser och ligger 380 mil utanför Chiles kust.

En satsning på den lilla och isolerade Påskön visar hur hållbara projekt kan ge resultat. Här har hundratals barn fått chansen att ta musiklektioner i en skola som drivs av solenergi och vars väggar består av återvunnet byggmaterial.

Vid skolan tar man även hand om och lagrar regnvatten och driver en egen ekologisk grönsaksodling.

Rapa Nui, som Påskön heter på det lokala språket, tillhör Chile och är en ö som har runt åttatusen invånare, varav de flesta tillhör ursprungsbefolkningen.

Dessutom besöks ön, som ligger 380 mil utanför Chiles kust, av närmare 120 000 turister varje år som lockas hit för att beskåda de enorma stenstatyer som platsen är känd för.

Stiftelsen Tokis huvudbyggnad är försedd med solpaneler och här finns också flera vattentankar där man lagrar regnvatten
Stiftelsen Tokis huvudbyggnad är försedd med solpaneler och här finns också flera vattentankar där man lagrar regnvatten. Foto: Orlando Milesi/IPS

Här bildade elva unga människor stiftelsen Toki för sju år sedan, och sedan dess har man byggt musikskolan, som ligger några kilometer utanför öns enda stad, Hanga Roa.

Tack vare skolan har hundratals lokala barn fått möjlighet att studera både klassiska och traditionella instrument.

Byggnadsmaterialet är återvunnet

Byggnaden ritades av amerikanen Michael Reynolds, som fått smeknamnet ”soparkitekten”. Den är 850 kvadratmeter stor och innehåller åtta klassrum och en liten aula. Michael Reynolds byggde huset tillsammans med ett 80-tal frivilliga och byggnadsmaterialet bestod av återvunnet material.

– Grundstrukturen består av skräp, berättar Carla León, 30, som leder skolans arbete.

För närvarande är 120 elever inskrivna här, dit de kommer efter den ordinarie skoldagens slut.

På taket finns 18 solpaneler som drar nytta av det starka solljus som finns på ön, och dessa räcker till att täcka skolans hela elbehov.

Enrique Icka, 34, som är chef för Toki, berättar att stiftelsen vill utöka verksamheten genom att bygga fler byggnader i närheten, som också ska förses med solpaneler.

Utnyttjandet av solenergi är ett viktigt alternativ på Rapa Nui, där elen annars kommer från den olja som varje månad fraktas hit av oljetankrar.

Stiftelsen Toki på Påskön, eller Rapa Nui som ön heter på det lokala språket, driver en ekologisk odling där man arbetar för att kunna använda ursprungsbefolkningens traditionella grödor
Stiftelsen Toki på Påskön, eller Rapa Nui som ön heter på det lokala språket, driver en ekologisk odling där man arbetar för att kunna använda ursprungsbefolkningens traditionella grödor. Foto: Orlando Milesi/IPS

Lagrar regnvatten och odlar ekologiskt

Stiftelsen Toki går även i bräschen för en satsning på att lagra regnvatten. Från skolans tak rinner regnvatten ner till åtta lagringsplatser som var och en rymmer fem tusen liter vatten.

Denna modell har med tiden kopierats av andra på ön, och fler väntas följa efter.

– Det är viktigt för ön eftersom vi i framtiden kommer att drabbas av en stor vattenbrist, säger juristen Tiare Aguilera Hey, som är specialiserad på stadsplanering.

Stiftelsen driver även en ekologisk grönsaksodling. Diego Valenzuela, 29, som arbetar med odlingen visar stolt upp tomater, sallad, apelsiner och andra frukter samt det 80-tal bananträd som snart kommer att kunna skördas.

Odlingen omgärdas av stenar som används som ett skydd mot erosion, men också bidrar till att bibehålla fuktigheten. Enligt Diego Valenzuela är detta en odlingsmetod som sedan länge har använts av Påsköns ursprungsbefolkning.

Stiftelsen Toki planerar att  i framtiden försöka återplantera det sällsynta  Påsköträdet som numera är utrotat
Stiftelsen Toki planerar att  i framtiden försöka återplantera det sällsynta  Påsköträdet som numera är utrotat. Tidigare återplanteringsförsök har dock misslyckats. Thor Heyerdahl samlade in ett antal frön under en av sina expeditioner. Dessa spreds senare till olika botaniska trädgårdar i Skandinavien, bland annat  Göteborgs botaniska trädgård. Foto: Göteborgs botaniska trädgård/Björn Aldén

Planen är att man i framtiden även ska odla traditionella grödor, däribland trädarten Sophora toromiro, även kallat Påsköträd, som är en av världens mest sällsynta trädarter.

Enrique Icka säger till IPS att alla satsningar som görs ligger i linje med ursprungsbefolkningens världsåskådning och att över ett tusen människor arbetat frivilligt inom projekten under åren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV