Radar

Unga hbtq-personer ska få fler mötesplatser

Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister, inviger Pride House under Prideveckan i Stockholm.

Regeringen vill skapa fler mötesplatser för unga hbtq-personer. Orsaken är bland annat att många av dem avstår från att delta i fritidsverksamheter för att de är rädda för att bli dåligt bemötta.

Satsningen handlar också om att unga hbtq-personer i högre grad än andra unga mår psykiskt dåligt, särskilt unga transpersoner.

– En väldigt viktig del i arbetet mot psykisk ohälsa är mötesplatser för unga hbtq-personer där man får en möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter. Det är också något som unga hbtq-personer själva efterfrågar, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Var fjärde avstår fritidsverksamheter

Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som av regeringen får i uppdrag att se över förutsättningarna för att skapa fler mötesplatser. Det ska ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer som företräder hbtq-personer.

En enkät från 2018 som MUCF gjort visar att nästan var fjärde ung hbtq-person avstått från fritidsverksamheter av rädsla för att bli dåligt bemött.

– Att få de här frizonerna är oerhört viktigt. Det kan till exempel handla om att man har vikt en kväll i veckan till fritidsverksamhet för unga hbtq-personer, säger Åsa Lindhagen.

TT-NYHETSBYRÅN

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV