Energi

Återbruk ger effekt i fattigt område i Buenos Aires

Milagros Sánchez, koordinator vid projektet i Ciudad Oculta, visar upp de grönsaksodlingar som finns på soppkökets tak.

I södra Buenos Aires tar de asfalterade vägarna slut när en av Argentinas största kåkstäder tar vid. Hit anländer inte alltid stadens sopbilar till de trånga gränderna och miljöproblemen är stora. Samtidigt visar en satsning att förnybar energi och återbruk kan förbättra både miljön och livsvillkoren för den fattiga befolkningen.

– Eftersom sopbilarna inte alltid kommer hit var vi översvämmade av sopor. Men tack vare en anläggning kan vi nu förvandla avfall till biogas, vilket i sin tur gjort att vi inte behöver betala för kökets energikostnader. Det är fantastiskt, säger Bilma Acuña, som startat och är chef vid soppköket En Haccore.

Hon berättar för IPS att hon startade verksamheten 1993 efter att hon blivit av med sitt jobb vid en fabrik. Det var vid en tid då även många andra i området blev av med sina arbeten och då arbetslösheten var skyhög i landet.
En Haccore ligger vid infarten till kåkstaden som blivit känd som Ciudad Oculta. Här bor närmare 25 000 människor på en överbefolkad plats som ligger en kvarts bilkörning från storstadens centrum.

Sedan förra året har fattigdomen i Argentina ökat snabbt i takt med att landet fallit ned i en lågkonjunktur. Bilma Acuña säger att behoven i Ciudad Oculta nog aldrig varit större än nu.

Soppköket serverar luncher och mellanmål till närmare 300 personer varje vardag, men Bilma Acuña säger att det varje dag dyker upp nya gäster som är i behov av ett gratis mål mat.

Bilma Acuña är grundare och chef för soppköket En Haccore i Ciudad Oculta
Bilma Acuña är grundare och chef för soppköket En Haccore i Ciudad Oculta. Soppköket är också navet för ett nätverk bestående av mammor som bekämpar narkotikamissbruk bland ungdomar. Foto: Daniel Gutman/IPS

Sedan ett par år tillbaka har personalen vid soppköket satsat på att bedriva en så kallad cirkulär ekonomi, där allt återanvänds och återvinns så långt det går.
En del av detta är biogasanläggningen, som även bidrar med biogödsel som sedan används i den grönsaksträdgård som är anlagd på soppkökets tak. Här finns också en anläggning där vatten värms upp med hjälp av solenergi.
Gonzalo del Castillo är ordförande för Argentinas avdelning av den internationella tankesmedjan Romklubben, och initiativtagare till satsningen vid soppköket.

– Enligt oss är ett av de största miljöproblemen att de fattiga blir exkluderade, och vi vill bidra till att skydda miljön genom att förbättra människors livsvillkor och säkerställa deras behov av energi och nyttig mat, säger Gonzalo del Castillo till IPS.

Han menar att det finns en myt som gör gällande att människor inte engagerar sig i miljöfrågor innan deras egna grundläggande behov har blivit tillgodosedda.

– Tvärtom anser vi att en förbättrad miljö hjälper människor som står inför stora utmaningar att utveckla sin förmåga att bemöta miljöproblem, tillägger han.

Den argentinska avdelningen av Romklubben har bildat ett center för hållbarhet kallat Cesus, som bidrar med teknisk hjälp till landets kommuner kring satsningar som berör miljö och sociala frågor. Projektet i Ciudad Oculta kom efter en förfrågan från de lokala myndigheterna i Buenos Aires.
Gonzalo del Castillo säger att målet vid En Haccore är att skapa ett system som är integrerat och en del av ett kretslopp.

Kåkstaden Ciudad Oculta ligger i Buenos Aires södra utkanter
Kåkstaden Ciudad Oculta ligger i Buenos Aires södra utkanter. Foto: Daniel Gutman/IPS

Trädgården på soppkökets tak består av odlingslådor med grönsaker och svamp som drivs upp bland annat med hjälp av kaffesump, men här finns också så kallade hydroponiska odlingar, som bedrivs helt utan jord.

Projektet driver även en insamlingsplats för gammal matolja, som sedan hämtas av en organisation som använder den för att tillverka biodiesel.

– Matolja som dumpades i avloppen var ett jättestort problem tidigare, eftersom det påverkar hela det känsliga avloppssystemet, berättar projektledaren Milagros Sánchez för IPS.

Inom projektet bedriver man även studiecirklar dit lokalbefolkningen bjuds in för att lära sig mer om förnybar energi och återvinning. En av dem som deltagit är Alejandra Pugliese, som säger till IPS att hon nu vill satsa på att skaffa en egen anläggning där hon kan producera biogas och varmvatten samt grönsaker på egen hand.

– Jag har insett att det med hjälp av naturen går att förbättra livsvillkoren även med små resurser, säger Alejandra Pugliese.

Ett liknande projekt bedrivs även vid ett annat soppkök i Ciudad Oculta samt i en annan av Buenos Aires kåkstäder.

Närmare tre miljoner människor beräknas bo i någon av Argentinas tusentals kåkstäder, enligt en undersökning som gjordes under förra året.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV