Radar

Klimatmålet redan överskridet i delar av Kenya

En ny studie visar att temperaturen i flera av Kenyas regioner redan nu har stigit med mer än 1,5 grader.

Redan nu har temperaturerna i delar av Kenya stigit med mer än de 1,5 grader som världens länder eftersträvade genom klimatavtalet i Paris.Det framgår i en ny studie som även visar de stora konsekvenser ett varmare klimat har för de människor som är beroende boskapsuppfödning.

Högre temperaturer gör det svårare för boskap, vilda djur och växter att överleva, påpekar forskarna i den studie som nu har överlämnats till Kenyas regering. Enligt forskarna har temperaturen stigit i alla Kenyas 21 torra eller halvtorra regioner, och i 6 av dem ligger stigningen på över 1,5 grader Celsius under de senaste fem decennierna.

Drastisk minskning av nötkreatur

Genom Parisavtalet har världens länder förbundit sig att hålla den globala uppvärmningen till under 2 grader och sträva efter att hålla siffran under 1,5 grader Celsius i förhållande till förindustriella nivåer.

Förra året varnade FN:s klimatpanel i en rapport för att om inte världssamfundet agerar snabbt för att minska den globala uppvärmningen riskerar världen att drabbas extrema värmeböljor, torkor, översvämningar och en ökad fattigdom.

Den nya kenyanska studien slår fast att många människor redan börjat uppleva de konsekvenser som stigande temperaturer för med sig. Under de senaste fyra decennierna uppges exempelvis antalet nötkreatur ha minskat drastiskt i vissa av landets regioner.

– Detta hänger direkt samman med en tilltagande värme, säger Mohammed Yahya Said, forskare vid organisationen Kenya Markets Trust, som genomfört studien, till IPS.

Tusentals djur har dukat under

Forskningen har genomförts i samarbete med ett kanadensiskt forskningscenter och Storbritanniens biståndsmyndighet.
Mohammed Yahya Said säger att den snabba minskningen av antalet nötkreatur är oroande – i synnerhet för de folkgrupper som i första hand lever på att föda upp djur.

Boskapsuppfödaren Eunice Marima från regionen Narok berättar för IPS hur hon på egen hand har upplevt effekterna av de ökande temperaturerna. Hon säger att många tusentals djur har dukat under – även många av hennes egna nötkreatur har dött i samband med torkor.

– Men jag har lärt mig min läxa och numera har jag mark där jag odlar foder så fort det regnar.

Av dessa odlingar kan hon sedan få fram hö som hon kan ge till sin boskap i samband med torkor.

– Det är min nya anpassningsmetod och den har gett resultat – jag förlorade inte ett enda djur under torkan 2017, berättar Eunice Marima.

Finns alternativ för de utsatta

Enligt den nya studien är Turkana den region som har upplevt de snabbast stigande temperaturerna under de senaste decennierna, med en ökning på 1,8 grader Celsius under det senaste halvseklet. Samtidigt minskade antalet nötkreatur i denna region med nästan 60 procent mellan 1977 och fram till 2016.

Mohammed Yahya Said påpekar dock att det finns alternativ för de utsatta befolkningarna – detta eftersom studien samtidigt visar att uppfödningen av getter och får har ökat mycket snabbt i flera regioner.

Professor Nick Ogunge vid Nairobis universitet framhåller att studien innehåller mycket viktig information, eftersom den kan användas för att vägleda kommande satsningar i regioner där klimatförhållandena har förändrats.

I samband med att studien presenterades i Nairobi påpekade även Olufunso Somorin från Afrikanska utvecklingsbanken att Kenyas politiker bör använda sig av resultaten och genomföra åtgärder för att stötta befolkningarna i de områden som påverkas mest.

– Klimatförändringarna är redan här och forskningen visar att det finns möjliga anpassningsåtgärder. Samtidigt har en del länder använt viktiga data för att utveckla åtgärder och strategier – som sedan aldrig genomförs, sade Olufunso Somorin.

Lokalproducerat kött en bristvara

Kenya är ett av de länder i Afrika som föder upp mest boskap. Men miljontals djur dukar under i samband med torkor, vilket bidrar till att lokalproducerat kött är en bristvara. Det mesta kött som konsumeras i Kenya är i stället importerat från länder som Etiopien, Somalia, Tanzania och Eritrea.

Boskapsuppfödaren Eunice Marima påpekar att många betraktar sina boskapsdjur som en symbol för välstånd.

– Men när torkorna kommer förlorar de mängder av boskap. Det är dags att vi börjar se verkligheten som den är, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV