Radar

Jordens resurser slut tidigare än någonsin: ”Det är allvarligt”

Jordens resurser är redan slut för i år.

I måndags tog jordens resurser för 2019 slut. Aldrig tidigare har den så kallade ”Overshoot Day” inträffat tidigare. Det är tre dagar tidigare än ifjol och fem månader tidigare än 1970.

Klimatlarmen till trots. Vi männsikor fortsätter att förbruka vår årsbudget av förnybara resurser i en allt snabbare takt. Det är Global Footprint Network som tillsammans med Världsnaturfonden WWF varje år räknar ut när jordens förnybara resurser tar slut. I år inträffade den tidigare än någonsin.

– Vi är inte överraskade, för det har varit en trend under lång tid, men det är allvarligt. I det stora hela ser vi en ökad konsumtion i världen, men det finns också ljusglimtar. I vissa länder ser vi en tendens att omställningen till förnybart, till exempel att sluta elda med kol, börjar synas. Det finns fortfarande hopp att vi kan vända det här, säger Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på WWF, till Landets Fria Syre.

För att kunna fortsätta leva på samma vis som vi lever i dag skulle det krävas 1,7 planeter, men ännu värre ser det ut när man zoomar in på Sverige och andra rika länder. Om alla människor  på jorden levde som genomsnittssvensken skulle det krävas 4 planeter, motsvarande siffra för USA är 5, för Australien 4,1 och för Tyskland 3 planeter.

I Sverige har de inhemska utsläppen minskat, men vår konsumtion av till exempel kött och flygresor ger, i proportion till vår storlek, ett stort fotavtryck. Vår överkonsumtionen leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

– De förändringar som vi i Sverige  gör och hur vi konsumerar sätter avtryck även i andra delar av världen. Men det räcker inte att vi på ett individuellt plan förändrar hur vi lever, framförallt är det stora strukturella förändringar på samhällsnivå som behövs. Det handlar om övergripande politiska beslut. Vi behöver hållbara, effektiva och förnybara energi-, transport- och resurssystem och vi måste se över allt från vad vi tar för infrastrukturbeslut till hur upphandlingsreglerna för kommun och landsting ser ut, säger Lovisa Hagberg.

En titt i backspegeln visar att jordens befolkning fram till 1970-talet levde inom ramarna för vår planets resurser, men efter det bröts kurvan. Håkan Wirtén är generalsekreterare för Världsnaturen WWF och han menar att det är bråttom att vända på kurvan.

– Sommarens värme i Europa och förra årets extremväder i Sverige är oroande förebud om klimatkrisen. Politiker och näringsliv måste agera starkare för att halvera koldioxidutsläppen inom ett decennium. Att Overshoot Day inträffar redan 29 juli, det innebär att vi redan gjort slut på planetens förnybara resurser för året. Det visar att vi måste agera nu, säger han i ett pressmeddelande.

Detta kan du göra:

– Åk mer kollektivt
– Dra ner på resor med flyg och bil
– Ät en icke-animalisk kost.
– Se över ditt konsumtionsbehov
– Se över hemmes elkonsumtion
– Engagera dig via till exempel en miljöorganisation
– Hör av dig direkt till politiker
– Prata om frågan med familj och vänner

Overshoot Day

Organisationen Global Footprint Network, med kontor i USA, Belgien och Schweiz, har myntat begreppet ”Overshoot Day” för att visa hur människan överkonsumerar planetens resurser. På bankspråk innebär det att vi börjar leva på kapitalet och inte på räntan.
Overshoot Day beräknar vårt ekologiska fotavtryck, d.v.s. den yta, eller ekosystem, som behövs för att producera naturresurserna och ta hand om avfallet som vår konsumtion ger upphov till. Fram till 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för vår planets resurser, men efter det bröts kurvan.

Overshoot Day – historik (datum från tidigare år justeras i efterskott när beräkningsmetoderna uppdateras):
1 augusti 2018
3 augusti 2017
5 augusti 2016
6 augusti 2015
8 augusti 2010
23 september 2000
11 oktober 1990
3 november 1980
29 december 1970

Källa: Världsnaturfonden WWF

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Nässpray som häver överdoser får säljas receptfritt

Naloxon får i dag bara skrivas ut av läkare och sjuksköterskor.

Läkemedelsverket svänger om den livräddande nässprejen naloxon. Den bedöms nu kunna säljas receptfritt på apotek.

I Sverige dör ungefär 900 människor av narkotika- eller läkemedelsförgiftning varje år. Vanligaste orsaken är just opioider, som till exempel heroin eller fentanyl.

Nässprayen naloxon fungerar som ett motgift mot alla sorters opioider. I dag får naloxon bara skrivas ut av läkare och sjuksköterskor direkt till personer som är i riskzonen för överdos.

Men redan inom några månader skulle naloxon kunna finnas att köpa receptfritt på apotek runt om i Sverige, enligt socialministern.

Orsaken är att Läkemedelsverket ändrar sin bedömning att lagen inte tillåter att naloxon säljs receptfritt.

Apotekspersonal ger instruktioner

Så sent som för ett år sedan sade Läkemedelsverket nej till receptfritt naloxon. Orsaken var att den som får läkemedlet måste få information om hur det ska användas. Lösningen som Läkemedelsverket kommit fram till är att apotekspersonalen står för de instruktionerna.

– En av de viktigaste sakerna är att man bara får spreja en gång, förpackningen innehåller bara en dos. Det skiljer sig från andra typer av nässprejer som man kanske provsprejar innan man använder, säger Paulina Tuvendal, senior utredare vid Läkemedelsverket.

Dessutom måste den som ger naloxon alltid ringa 112. Naloxon fungerar som ett motgift vid opioidöverdos men den effekten kan vara otillräcklig.

Innan naloxon kan börja säljas på apotek krävs att ett företag som tillverkar läkemedlet inkommer med en ansökan, säger socialminister Jakob Forssmed.