Radar

Jordens resurser slut tidigare än någonsin: ”Det är allvarligt”

Jordens resurser är redan slut för i år.

I måndags tog jordens resurser för 2019 slut. Aldrig tidigare har den så kallade ”Overshoot Day” inträffat tidigare. Det är tre dagar tidigare än ifjol och fem månader tidigare än 1970.

Klimatlarmen till trots. Vi männsikor fortsätter att förbruka vår årsbudget av förnybara resurser i en allt snabbare takt. Det är Global Footprint Network som tillsammans med Världsnaturfonden WWF varje år räknar ut när jordens förnybara resurser tar slut. I år inträffade den tidigare än någonsin.

– Vi är inte överraskade, för det har varit en trend under lång tid, men det är allvarligt. I det stora hela ser vi en ökad konsumtion i världen, men det finns också ljusglimtar. I vissa länder ser vi en tendens att omställningen till förnybart, till exempel att sluta elda med kol, börjar synas. Det finns fortfarande hopp att vi kan vända det här, säger Lovisa Hagberg, senior policyrådgivare på WWF, till Landets Fria Syre.

För att kunna fortsätta leva på samma vis som vi lever i dag skulle det krävas 1,7 planeter, men ännu värre ser det ut när man zoomar in på Sverige och andra rika länder. Om alla människor  på jorden levde som genomsnittssvensken skulle det krävas 4 planeter, motsvarande siffra för USA är 5, för Australien 4,1 och för Tyskland 3 planeter.

I Sverige har de inhemska utsläppen minskat, men vår konsumtion av till exempel kött och flygresor ger, i proportion till vår storlek, ett stort fotavtryck. Vår överkonsumtionen leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

– De förändringar som vi i Sverige  gör och hur vi konsumerar sätter avtryck även i andra delar av världen. Men det räcker inte att vi på ett individuellt plan förändrar hur vi lever, framförallt är det stora strukturella förändringar på samhällsnivå som behövs. Det handlar om övergripande politiska beslut. Vi behöver hållbara, effektiva och förnybara energi-, transport- och resurssystem och vi måste se över allt från vad vi tar för infrastrukturbeslut till hur upphandlingsreglerna för kommun och landsting ser ut, säger Lovisa Hagberg.

En titt i backspegeln visar att jordens befolkning fram till 1970-talet levde inom ramarna för vår planets resurser, men efter det bröts kurvan. Håkan Wirtén är generalsekreterare för Världsnaturen WWF och han menar att det är bråttom att vända på kurvan.

– Sommarens värme i Europa och förra årets extremväder i Sverige är oroande förebud om klimatkrisen. Politiker och näringsliv måste agera starkare för att halvera koldioxidutsläppen inom ett decennium. Att Overshoot Day inträffar redan 29 juli, det innebär att vi redan gjort slut på planetens förnybara resurser för året. Det visar att vi måste agera nu, säger han i ett pressmeddelande.

Detta kan du göra:

– Åk mer kollektivt
– Dra ner på resor med flyg och bil
– Ät en icke-animalisk kost.
– Se över ditt konsumtionsbehov
– Se över hemmes elkonsumtion
– Engagera dig via till exempel en miljöorganisation
– Hör av dig direkt till politiker
– Prata om frågan med familj och vänner

Overshoot Day

Organisationen Global Footprint Network, med kontor i USA, Belgien och Schweiz, har myntat begreppet ”Overshoot Day” för att visa hur människan överkonsumerar planetens resurser. På bankspråk innebär det att vi börjar leva på kapitalet och inte på räntan.
Overshoot Day beräknar vårt ekologiska fotavtryck, d.v.s. den yta, eller ekosystem, som behövs för att producera naturresurserna och ta hand om avfallet som vår konsumtion ger upphov till. Fram till 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för vår planets resurser, men efter det bröts kurvan.

Overshoot Day – historik (datum från tidigare år justeras i efterskott när beräkningsmetoderna uppdateras):
1 augusti 2018
3 augusti 2017
5 augusti 2016
6 augusti 2015
8 augusti 2010
23 september 2000
11 oktober 1990
3 november 1980
29 december 1970

Källa: Världsnaturfonden WWF

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV