Radar

Luften dödar 8 000 svenskar per år

Drygt 8 000 svenskar dör varje år till följd av luftföroreningar.

Runt 800 000 européer dör varje år till följd av luftföroreningar. Det är betydligt fler än vad man tidigare trott. I Sverige är luften bättre än i många andra länder, men forskarna räknar ändå med att drygt 8 000 svenskar dör varje år på grund av dålig luft.

Små partiklar i luften, osynliga för blotta ögat, orsakar varje år miljontals dödsfall världen över. Bara i Europa resulterade förorenad luft i 790 000 extra dödsfall 2015, vilket var nästan dubbelt så många som tidigare beräkningar visat.

Det konstaterar forskare vid bland annat Universitätsmedizin Mainz i Tyskland i en ny rapport, framtagen i samarbete med Europeiska hjärtläkarsällskapet (European Society of Cardiology).

Många européer

Merparten av dödsfallen förorsakas dock inte av lungsjukdomar, utan av hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke.

”De höga dödstalen på grund av luftföroreningar i Europa kan förklaras av en kombination av dålig luft och att det är tättbefolkat, vilket resulterar i en exponering som är bland den högsta i världen”, säger Jos Lelieveld, professor vid Max-Planck-institutet för kemi i Mainz, i ett pressmeddelande.

Sett till hela världen orsakade luftföroreningar 120 extra dödsfall per 100 000 invånare, vilket motsvarade 8,8 miljoner dödsfall år 2015. I Europa som helhet dog 790 000 människor till följd av dålig luft 2015, medan motsvarande siffra för EU-länderna var 659 000.

Tusentals svenskar

Sverige ligger något bättre till än många andra europeiska länder. Här dog 8 233 personer 2015 på grund av luftföroreningar, eller motsvarande 84 personer per 100 000 invånare. Det är bättre än Tyskland (154) och Storbritannien (98), men sämre än både Norge (62) och Island (43).
I östra Europa är dödstalen ännu högre. Detta trots att luften där inte är så mycket sämre än i väst.

”Vi tror att förklaringen kan vara att vi har en mer avancerad hälso- och sjukvård i västra Europa, där medellivslängden generellt sett är högre”, säger Jos Lelieveld.