Radar

Fågelholken ny på hållbarhetslista

Att sätta upp fågelholkar har blivit en vanligare hållbarhetsåtgärd bland Riksbyggens bostadsrättsföreningar.

Att sätta upp fågelholkar i sitt bostadsområde är bra för den biologiska mångfalden. Nu blir åtgärden allt vanligare, i alla fall bland Riksbyggens bostadsrättsföreningar.

På fastighetsförvaltarens topplista för 2018 över hållbarhetsåtgärder som deras bostadsrättsföreningar genomför seglar fågelholken in som nykomling.

”Det är roligt att en så enkel och konkret åtgärd som att sätta upp fågelholkar tar sig in på listan. Att bidra till den biologiska mångfalden är viktigt både för miljön och för att skapa trivsamma boendemiljöer och det finns många sätt, till exempel genom insektshotell, bikupor och fågelholkar”, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen i ett pressmeddelande.

Den vanligaste åtgärden för att öka hållbarheten bland Riksbyggens bostadsrättsföreningar är att byta ut sina gamla lampor till nya, mer energisnåla lampor. Att utse en miljö- och energiansvarig kommer som nummer två på listan och att byta elavtal ligger på tredje plats. Att sätta upp fågelholkar är än så länge på tionde plats på topplistan.

Sedan 2010 samlar fastighetsförvaltaren in statistik över vilka hållbarhetsåtgärder som bostadsrättsföreningarna genomför. Riksbyggen förvaltar över totalt 4 218 bostadsrättsföreningar i Sverige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV