Radar

Trögarbetat för landets betesförmedlingar

Länsstyrelsernas betesförmedlingar bildades för att de som har marker som håller på att växa igen ska kunna paras ihop med djurägare som behöver bete.

Det går trögt för de betesförmedlingar som många av landets länsstyrelser startade i fjol i ett försök att bevara öppna landskap, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Tanken med betesförmedlingarna, som finns i 16 av 21 län, är att de som har marker som håller på att växa igen ska paras ihop med djurägare som behöver bete.

I början av sommaren var det enligt Ekots kartläggning i snitt femton per län som hade anmält sig. Men bland annat länsstyrelserna i Stockholm, Värmland, Västerbotten och på Gotland har lyckats bättre än andra. Länsstyrelsen i Stockholm hade exempelvis fått in ett 50-tal anmälningar i början av sommaren.

En anledning till att inte fler anmäler sig kan vara att länsstyrelserna har svårt att nå ut, tror Ylva Berry, som är betesförmedlare på länsstyrelsen i Stockholm.

– Kanske skicka post, för alla är inte uppkopplade. Man kan inte nå alla med webbsidan, säger hon till radion.