Radar

Nytt spårbarhetsystem kan säkra information i textilier

Unga kvinnor plockar bomull nära den turkiska staden Batman år 2000.

Allt fler konsumenter efterfrågar information om kläder men bristfällig information och insyn samt att dagens system är lätta att kopiera försvårar, menar forskaren Tarun Kumar Agrawal, som arbetar med utveckla ett nytt spårbarhetssystem.

– Konsumenter vill i allt större utsträckning veta var kläderna de köper kommer ifrån, vad de är tillverkade av för material och om de är etiskt producerade. Samtidigt vill producenterna kunna visa att deras produkter håller utlovad kvalitet och kunna skydda sig mot förfalskningar, säger Tarun Kumar Agrawal, doktorand inom textil management vid Högskolan i Borås.

Han har studerat spårbarheten på informations- och produktnivå och hur information som passerar systemet kan göras tillförlitlig. Han har även utvecklat en tagg att trycka på det färdiga plagget.

– Taggen innehåller små, små partiklar, som slumpmässigt bildar ett unikt mönster. Genom bildavläsning går det att identifiera dessa mönster, precis som man gör med fingeravtryck. I det nya spårbarhetssystemet kopplas sedan data till taggen.

Taggen, som har testats i labbskala, uppvisar lovande resultat gällande hållbarhet vid exempelvis tvätt och nötning, enligt Högskolan i Borås. Hållbarhet är viktigt för att kunna härleda textilens beståndsdelar när det blir tid för återvinning.

Spårbarhetssystemet har utvecklats för att vara transparent, vilket han menar ska minska risken för att informationen manipuleras av en enskild part eller att felaktigheter uppstår i systemet.

– Systemet saknar central styrning, det är alltså inte en enskild part som äger och verifierar informationsöverföringen. I stället använder vi så kallad ”block chain”-teknologi, det är samma teknologi som används vid transaktioner med virtuell valuta, till exempel bitcoin, för att göra informationsöverföringen säker.

Investeringar i infrastrukturen är avgörande för en hållbar utveckling, menar Tarun Kumar Agrawal, likaså att arbeta för ett ansvarstagande för produktion och konsumtion.

– Försörjningskedjan i och mellan de olika produktionsleden är komplex och mycket kan hända på vägen mellan de olika leden – från odling av bomull, till produktion av garn och vidare till textil, plagg, transport ut till butik och sist till konsument. Nu hoppas jag på att få till ett samarbete med något företag för att testa systemet i riktig miljö, säger Tarun Kumar Agrawal.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV