Radar

Inte en enda flicka född i 132 indiska byar

Indien förbjöd att ta reda på ett ofött barns kön 1994, i ett försök att stävja selektiva aborter.

De våldsamma skogsbränder som härjat i Portugal är i stort sett under kontroll, uppger brandmän som deltar i släckningsarbetet och som uppskattar att runt tio procent av eldhärden är aktiv i nuläget.

På tre månader föddes inte en enda flicka i 132 indiska byar. 

Den oroväckande utvecklingen upptäcktes i distriktet Uttarkashi i norra delen av landet. Nu har myndigheterna markerat byarna ifråga med ”röd flagg” och håller dem under bevakning, skriver tidningen Times of India.

Under tremånadersperioden föddes totalt 216 pojkar, samtidigt som inte en enda flicka kom till världen. Den anmärkningsvärda statistiken har kastat ljus på den indiska könsfördelningen, där antalet män i förhållande till kvinnor stadigt ökat sedan 1960-talet.

– Noll flickfödslar i 132 byar i distriktet är chockerande, säger parlamentsledamoten Gopal Rawat i byn Gangotri till Times of India.

Utredning tillsatt

Så kallade selektiva flickaborter baserade på fosterdiagnostik är förbjudna enligt lag i Indien, men av allt döma är förfarandet utbrett. En rapport från Indiens finansdepartement 2018 konstaterade ett underskott på 63 miljoner flickor och kvinnor i landet, på grund av selektiva aborter och att pojkar ges mer omsorg.

Enligt rapporten är fördelningen allra skevast i delstaterna Punjab och Haryana, där det går 1 200 pojkar på 1 000 flickor under sju år.

En utredning är nu tillsatt för att undersöka vad den dystra statistiken i de 132 byarna i Uttarkashi beror på. En omfattande kampanj för att öka medvetenheten och kunskapen i frågan har också lanserats.

Familjer som befinns skyldiga till selektiva flickaborter kommer att straffas, enligt Uttarkashis distriksdomare.