Radar

Enklare regler för algodlare på gång

De långa väntetiderna för att få tillstånd att odla alger i haven ses över av Jordbruksverket. Ett initiativ från regeringen som är starkt efterfrågat av branschen – men utredningen kan ta längre tid än väntat.

Sedan förra året har regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att kartlägga och utreda förutsättningarna för en enklare prövning av vattenbruksverksamheter. En del av utredningen rör algodlingar som i dag kräver långa handläggningstider. Att få alla tillstånden som krävs kan ta upp mot fem år.

– Olika vattenbruk kan kräva uppåt 40 olika tillstånd. Algodlingar är nästan helt nytt i Sverige och där finns inget regelverk alls, säger Izabela Alias, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket och ansvarig för utredningen.

Tar tid

När nya tekniker och arter ska samspela med regelverk och lagar tar det tid, berättar hon. Samtidigt skriker branschen efter förändring.

– Det är i princip omöjligt att komma igång som regelverket ser ut i dag, det är samma process som för att starta ett oljeraffinaderi, säger Jonas Pettersson, en av grundarna till algföretaget Catxalot.

Tidigare hade Jonas Pettersson själv planer på att börja odla, men när han och hans kollegor insåg hur tidskrävande det var, släppte de planerna – nu jobbar de i stället med workshops för algbaserad matlagning. Många väntar på en förändring, berättar han.

– Det rör på sig men det går inte alls så snabbt som vi i branschen skulle vilja.

Kan dröja

Jordbruksverkets utredning ska redovisas i slutet av året men resultat kan komma att dröja, mycket arbete kvarstår och det kan ta längre tid än väntat.

– Vi har hittills inte kommit så långt. Det största arbetet kommer att genomföras under hösten och vi har precis ansökt om förlängning på fyra månader för att kunna implementera det, säger Izabela Alias.

TT: Kommer det att bli enklare för företagare som vill satsa på det här?

– Det är för tidigt att säga. Men syftet är underlätta, även för algodlingar.

Regler för algodling

Odling av alger är en tillståndspliktig verksamhet enligt 11 kap i Miljöbalken, till skillnad från odling av fisk, musslor och kräftor som ges undantag.
Algodlingar kräver därmed en fullständig miljökonsekvensbeskrivning och prövas av mark- och miljödomstolen.
Detta tillstånd undantas endast vid väldigt små odlingar på under 0,3 ha.
Verksamheten ska oavsett storlek alltid anmälas till länsstyrelsen.
Odlingar i strandnära miljöer kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken, från kommun eller länsstyrelse.
Ska algerna användas till konsumtion ska verksamheten registreras som primärproducent till länsstyrelsen.
Källa: Jordbruksverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV