Radar

Avloppsvatten kan ersätta dricksvatten i industrin

I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn enligt Laholmsbuktens VA.

Återanvänd avloppsvatten för att spara på rent dricksvatten? Det kan Halmstad och Laholm vara bland de första med i Sverige.

Förra sommarens förbrukning av dricksvatten var hög enligt Laholmsbuktens VA som nu varnar för risken att tvingas införa bevattningsförbud om vattenförbrukningen ökar. Grundvattennivån är lägre än vid samma tid förra året.

– Är det rimligt att vi använder rent dricksvatten till allt som vi gör i dag? Som toalettspolning, bevattning och till industrier, säger Fredrik Christensson, verksamhetsutvecklare på Laholmsbuktens VA, till SVT.

Krävs sannolikt miljoninvesteringar

Laholmsbuktens VA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm. I dag går 30 procent av det dricksvatten som produceras till industrier, köpcentrum och andra företag för till exempel kylning och uppvärmning. Flera av dessa behöver inte vatten av högsta drickbar kvalitet och skulle kunna ersättas med det som kallas tekniskt vatten, enligt Fredrik Christensson.

Under våren ingick Laholmsbuktens VA med representanter från Göteborg, Hässleholm, Kalmar, Laholmsbukten, Luleå, Helsingborg och Gotland i en studie vid Lunds universitet gällande hur avloppsvatten ska kunna återanvändas för industrin. Men för att det ska bli verklighet krävs sannolikt miljoninvesteringar i ytterligare steg av rening jämfört med dagens reningsverk samt nya vattenledningar.

– Vi är mogna för att ta det här steget och det är inte orimligt att vi har någon lösning med tekniskt vatten för industrier inom en femårsperiod, säger Fredrik Christensson till SVT.