Radar

Hela ekosystem har flyttat nästan 60 mil norrut

Badlands nationalpark i prärieområdet The Great Plains, där hela ekosystem flyttat nästan 60 mil norrut enligt en ny studie.

En ny studie baserad på nästan 50 års data om fåglar har kommit fram till att hela ekosystem i det prärieområde som kallas The Great Plains har flyttat nästan 60 mil norrut, rapporterar Natursidan.

The Great Plains är ett stort, torrt eller halvtorrt prärie– och stäppområde i mitten av Nordamerika. Genom att gå igenom vilka arter som lever där kunde forskarna dela upp området i olika ekosystem.

När de jämförde data från 1970-talet med 2010-talet upptäckte de att den norra ekosystemgränsen för The Great Plains har flyttats nästan 60 mil norrut i USA och den sydliga över 25 mil norrut. Dessutom har ett nytt ekosystem etablerat sig längst i norr under det senaste årtiondet.

Enligt University of Nebraska-Lincoln är orsaken klimatförändringar, men även skogsbränder, invasiva arter, exploatering och allt större jordbruk.

Forskningsresultaten är baserade på 46 års data från 400 nordamerikanska häckfåglar, North American Breeding Bird Survey.

Rapportens huvudförfattare Caleb Roberts menar att den kan fungera som varningssystem och visa var det behövs insatser.