Radar

V vill miljardsatsa på kollektivtrafik

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt håller pressträff under Vänsterpartiets dag på politikerveckan i Almedalen.

Vänsterpartiet föreslår en miljardsatsning på kollektivtrafik. Pengarna ska bland annat kunna användas till billigare busskort.

– Det fina med detta är att det både är en jämlikhetsreform och en klimatreform. Många låginkomsttagare kommer att ha nytta av detta och många kommer att ställa bilen, säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

Förslaget innebär att staten satsar två miljarder kronor årligen 2020, 2021 och 2022. Miljarderna ska gå till regionala kollektivtrafikmyndigheter. De ska själva få bestämma hur pengarna ska användas.

Sjöstedt ger som exempel utbyggd kollektivtrafik, tätare turer, bättre wifi på tågen och framförallt lägre buss-, tåg- eller tunnelbanekort för till exempel unga och äldre.

Efter valet

Vänsterpartiet fick i budgetförhandlingarna med den förra rödgröna regeringen igenom gratis kollektivtrafik för unga på sommarlovet.

Den reformen avskaffades efter valet och nu budgetsamarbetar den rödgröna regeringen med C och L i stället för med V.

Sjöstedt ser gärna att sommarlovssatsningen återinförs, men påpekar att den nu föreslagna satsningen räcker till betydligt mer. Enligt honom skulle det räcka till gratis kollektivtrafik för unga under hela året.

Sommarlovsreformen kostade 350 miljoner kronor och riktade sig till unga på mellanstadiet, högstadiet och de två första åren på gymnasiet.

På frågan om det inte är slöseri att även välbeställda familjers barn ska få gratis buss- eller tunnelbanekort, svarar Sjöstedt att det är viktigt med gemensamma system.

– Det ska inte vara så att du måste prata med din mamma för att hon ska gå till socialkontoret för att du ska få busskort, säger han.

– Vi tycker att alla barn ska kunna åka bussen. Det blir rättvist och mindre utpekande.

Bra för klimatet

Sjöstedt uppger också att billigare kollektivtrafik kan få mer välbeställda familjer att ställa bilen, vilket är bra för klimatet.

V-ledaren hoppas att den rödgröna regeringen ska införa den föreslagna kollektivtrafiksatsningen, även om han själv inte får vara med och budgetförhandla i höst.

– Vi räknar med att Stefan Löfven håller sina löften om att våra reformer ska tillbaka och att han kommer att kämpa för det, säger Sjöstedt.

Han vill inte redan nu gå in på vad V gör om reformen inte kommer med i höstens budget.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV