Radar

Svenska forskare bakom nervgift mot malaria

Ett nyupptäckt nervgift kan vara effektivt i kampen mot malariamyggor.

Svenska forskare ligger bakom upptäckten av ett nervgift som kan vara effektivt mot malariamygg. En av fördelarna med giftet PMP1 är enligt forskarna att det är miljövänligt.

Forskarna vid Stockholms och Lunds universitet har upptäckt nervgiftet tillsammans med kollegor vid University of California i USA.

– Tyvärr är det så att många malariamyggor börjar bli resistenta mot de här gifterna och därför är det jätteviktigt att komma med nya gifter. Och förhoppningsvis så är det här en typ av gift som är svårare att bli resistent emot, säger Pål Stenmark, som leder den svenska forskargruppen, till Sveriges Radio Ekot.

PMP1 är släkt med botox och sticker ut från mängden eftersom det dels dödar insekter, dels inte lämnar onaturliga ämnen i naturen.

– En stor fördel med det här giftet är att det är miljövänligt, det är ett protein. De andra gifterna som man använder blir ofta kvar i naturen och sprider sig på olika sätt. Det här är ett protein som bryts ner och ruttnar bort, säger Stenmark.

Giftet skulle också kunna användas som bekämpningsmedel mot malaria eftersom det verkar som att det endast biter på malariamyggor, rapporterar Ekot.

Studien har publicerats i tidskriften Nature Communications.  

Malaria

Malaria är en utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska delar av världen och sprids via myggor.

Vanliga symtom är återkommande feber och frossa varannan eller var tredje dag. Andra symtom kan vara illamående, huvudvärk och muskelvärk. En viss malariasort, Plasmodium falciparum, kan leda till medvetslöshet och chock. Det är därmed extra viktigt med tidig diagnostik och behandling.

De allra flesta dödsfall till följd av malaria drabbar barn i Afrika, men efter stora satsningar sedan 2000 har dödsfallen minskat kraftigt på grund av ökad användning av myggnät, myggmedel, mer effektiv behandling och bättre diagnostik.

I Sverige rapporteras några hundra fall av malaria årligen. Samtliga brukar vara smittade utomlands, varav de flesta i Afrika.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV