Radar

Kinesiska företag vill halvera sitt matavfall

Mer än 500 kinesiska cateringföretag och restauranger siktar på att halvera sitt matavfall till år 2030, i enlighet med FN:s hållbarhetsmål.

Mer än 500 kinesiska cateringföretag och restauranger har ställt sig bakom ett initiativ som siktar på att halvera matavfallet till 2030.

Initiativet stöds av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, FN:s miljöprogram UNEP, IVL Svenska Miljöinstitutet och EU-projektet Refresh.

– Det är fantastiskt att se den här kraftsamlingen kring matavfallsfrågan. Det finns så många vinster med att minska matavfallet, både ur klimat- och miljösynpunkt men också rent ekonomiskt. Att det sker i ett land som Kina ger såklart ännu större potentiell påverkan, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Initiativet kom till hösten 2018, när IVL genom EU-projektet Refresh startade en plattform i Kina med fokus på matavfall. Initiativet kallas ”Save 12.3” ett namn som kopplar till FN:s hållbarhetsmål nummer 12 – att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, och delmål tre som säger att vi till 2030 ska halvera det globala matavfallet.

Syftet med plattformen är att ”genom kunskapsutbyte och samarbete höja medvetenheten om matavfall och underlätta arbetet med att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan”.