Radar

Hundratusentals vill uppleva när dag blir natt

En av de många intresserade som är på plats i norra Chile testar en specialkikare inför dagens solförmörkelse.

Astronomer från hela världen och uppemot 300 000 turister har intagit Chile och Argentina, där en total solförmörkelse väntar i kväll svensk tid.
”Det är ett jätteevenemang”, säger Dainis Dravins, professor i astronomi i Lund, till TT.

Totala solförmörkelser – när solens ljus blockeras av månen – inträffar med jämna mellanrum. Men dagens himlafenomen passerar ovanligt nog över en region i de chilenska bergen där de astronomiska observatorierna ligger som på rad.

Enligt det europeiska sydobservatoriet (Eso) har det hänt bara två gånger de senaste 50 åren (1961 och 1991) att en total solförmörkelse varit synlig från ett stort observatorium.

– Solförmörkelser äger rum varje år i stort sett, men att det råkar gå över ett stort etablerat observatorium är väldigt ovanligt, säger Dainis Dravins.

– Bland annat finns ju Esos anläggning på berget La Silla, där även Sverige är delägare.

Höga förväntningar

Allt kommer dock att börja ute till havs. Vid 18-tiden svensk tid kommer dagsljuset att försvinna helt en bra bit ut i Stilla havet. Klockan 22:38 svensk tid (16:38 lokalt) når mörkret Chiles kust och så småningom även bland annat La Silla.

Enligt chilenska uppskattningar har uppemot 300 000 turister samlats på olika platser. Evenemanget livesänds dessutom på nätet av både Eso och Nasa.

– Förväntningarna är skyhöga. Det här är en historisk händelse i regionen, säger Catalina Henriquez, som driver en turistbyrå för astronomiintresserade i staden Vicuna, till AFP.

Bland de många nyfikna turisterna finns dock också en hel del astronomer och andra forskare. Målet är bland annat att granska solvinden, som i vanliga fall är svårstuderad på grund av solens starka ljus. Ett annat fenomen är Bailys pärlor. Det uppstår då månens högsta berg blockerar ljuset när den glider in framför solen. Den observante kan då se ett pärlband av solljuspunkter utmed månens yttre kant.

"En naturupplevelse"

Men det gäller att vara beredd. Den smala strimman av mörker sveper över bara några minuter över Chile och sedan Argentina.

– Det är många som åker dit som en naturupplevelse, för det är en mäktig upplevelse när solen släcks ner för en stund, säger Dainis Dravins, som dock inte är på plats själv den här gången.

– Man kan förstå att det fanns många legender i gamla kulturer kring solförmörkelser.

Nästa totala solförmörkelse, i december nästa år, kommer också den att vara synlig från just Chile, lite längre söderut i landet.

Solförmörkelser

En solförmörkelse sker när månen passerar mellan solen och jorden. Månen blockerar då under en kort tid nästan allt solljus från att nå jorden.

En total solförmörkelse inträffar nästan varje år, någonstans på jorden. Området på jordytan som blir helt mörkt är dock mycket smalt, vilket gör att många solförmörkelser bara syns över svårtillgängliga platser.

I Sverige skedde totala solförmörkelser senast 1914, 1927, 1945 och 1954. Nästa sker dock inte förrän den 16 oktober 2126.

Källa: Rymdstyrelsen och Nationalencyklopedin.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.