Radar

Föroreningar orsakar dödsfall i förtid

Byggnader i södra Mexico City som täcks av smog.

Luftföroreningar betraktas i dag som det största miljömässiga hotet mot människors hälsa. Det säger Catriona Brady vid organisationen World Green Building Council.

– Forskning visar att över 90 procent av alla människor i världen exponeras för ohälsosamma nivåer av luftföroreningar. Studier visar att nästan alla organ i människokroppen kan påverkas av giftiga luftburna partiklar, och att föroreningarna orsakar omkring 7 miljoner dödsfall i förtid varje år, säger hon till IPS.

World Green Building Council bedriver en världsomspännande kampanj för att öka medvetenheten om hur mycket utsläpp av växthusgaser som byggnader och städer orsakar.

Behövs detaljerade uppgifter om utsläppen

–Första steget är att kontrollera hur mycket som släpps ut ‒ vi kan inte minska utsläppen om vi inte vet hur stora de är, säger Catriona Brady.

Hon menar att det behövs detaljerade uppgifter på utsläppen runt om i världen.

– Med dessa uppgifter är vi utrustade med nödvändig information för att kunna påverka våra beslutsfattare att göra de förändringar som är nödvändiga för att rensa upp i energinäten, bland byggnader och förbättra luftkvaliteten.

Karen Beck Pooley, professor vid Lehigh University i USA och chef för ett miljöpolicyprogram, säger att något som varit känt men som inte fått så mycket uppmärksamhet fram tills ganska nyligen är till vilken grad människors omgivningar påverkar deras hälsa.

Färre bilresor gör stor nytta

Karen Beck Pooley säger att själva planeringen av städer kan påverka mängden föroreningar.

– Det sätt som vi bygger våra städer och som människor organiserar sina liv i städerna påverkar användningen av bilar och lastbilar.

Hon säger att för närvarande så sker det mesta av miljöarbetet och försöken att minska utsläppen av växthusgaser i just städer.

Att som individ skära ned på bilresorna kan göra stor nytta. Men det krävs också åtgärder när det gäller energiproduktion och för att bygga energieffektivt, förändra transportsystem, avfallshantering och mycket annat.

Catriona Brady påpekar att London till exempel lovat att skapa utsläppsfria zoner i staden och att sådana initiativ kan snabba på förändringar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV