Radar

Utredning: Klimatanpassa reseavdraget

Framtidens reseavdrag kan komma att  baseras mer på avstånd än på färdmedel.

Reseavdraget för jobbresor bör avskaffas i sin nuvarande form. Det föreslår en utredning som presenterades för regeringen i onsdags. I stället för att främst subventionera biltrafik kan framtidens avdrag i större utsträckning gynna kollektivtrafiken.

Reseavdraget ska istället styras av hur lång resan är och gälla oavsett vilket färdmedel man väljer. Förslaget innebär, jämfört med dagens reseavdrag, att resor med kollektivtrafik blir mer ekonomiskt attraktiva i förhållande till bilresor. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

– Reseavdragen är en av de största klimatskadliga subventionerna vi har i Sverige. Vi har arbetat i 25 års tid för att reseavdragen ska reformeras. Dagens besked visar att vårt arbete har lönat sig, skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i ett pressmeddelande.

Gynna resor med låga utsläpp

I dag går hälften av reseavdragen till de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. ”Reseavdraget har framför allt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstäderna,” skriver Naturskyddsföreningen.

Utredningens uppdrag har varit att se över hur reseavdraget på ett bättre sätt kan gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att administrera och kontrollera. 
En viktig utgångspunkt har varit att det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade.

Och finansminister Magdalena Andersson skriver i ett uttalande att regeringen kommer analysera konsekvenserna av förslaget för personer som bor och arbetar i glesbygd.

90 procent går till bilen

Dagens reseavdrag gynnar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Enligt Naturskyddsföreningen görs cirka 90 procent av avdragen för bil och 10 procent för kollektivtrafik. Kostnaden för staten uppgick till 5,8 miljarder kronor 2017.
 
De nya reglerna innebär att skattereduktion ska ges med 60 öre per kilometer för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer.

Vidare ska ett tillägg ges i de fall där kollektivtrafiken är bristfällig, till exempel i glesbygd. Tillägget ges om tidsvinsten vid resa med bil jämfört med kollektivtrafik är minst två timmar och 30 minuter per dag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV