Radar

Storsatsning på stödtelefon för våldsutsatta

Regeringen satsar på den nationella stödtelefonen för våldsutsatta.

Kvinnofridslinjen, den nationella stödtelefonen för våldsutsatta, får tio miljoner kronor extra för att stärka och utveckla verksamheten.

Beslutet är ett led i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Bland annat ska kompetensen kring att möta kvinnor och flickor som lever under hedersförtryck nu stärkas.

”Att satsningen har ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld är viktigt då det inte funnits någon nationell specialiserad stödtelefon för hedersutsatta tidigare”, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) i ett pressmeddelande.

Kvinnofridslinjen har funnits i snart tolv år och drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. Universitetet ska även undersöka hur stödtelefonen kan utvecklas till att även omfatta män, pojkar och personer som identifierar sig på annat sätt än man eller kvinna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV