Radar

Sifo: Få klimatförnekare bland svenskar

Endast tre procent anser att människan inte påverkat klimatet.

Svenskar är medvetna om klimatförändringarna, men långt ifrån alla har koll på vilka som är de värsta utsläppskällorna, visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Svenska Dagbladet.

83 procent svarade rätt på industrin som står för de största koldioxidutsläppen, enligt Naturvårdsverket. På andra plats kommer personbilar, bussar och lastbilar, men endast 46 procent av de svarande angav vägtrafiken som en av de två största utsläppskällorna bland sju val.

34 procent svarade flyget, den tredje största utsläppskällan.

– Det är klart att man tar till sig det man ser och läser om i media, det kommer man inte ifrån. Jag tror att mediebilden har påverkat det här ganska starkt, säger Jonathan Wennö, affärsområdeschef på Kantar Sifo, till tidningen.

Däremot är andelen klimatförnekare låg. Endast tre procent av de tillfrågade anser att människan inte påverkat klimatet.

I stället anser 86 procent att människan i ganska hög eller mycket hög utsträckning har påverkat klimatet.

2 101 personer deltog i den slumpmässiga webbenkäten som genomfördes mellan den 10 och 14 juni 2019.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV