Radar

Hjälpinsatser i Syrien styrs av regimen

Hjälporganisationer i Syrien bör säkerställa att de inte bidrar till regimens kränkningar, enligt HRW.

Hjälpinsatser och bistånd till Syrien riskerar att finansiera regimens övergrepp mot dess motståndare – och gagna dess anhängare. En rapport visar att den syriska regimen kraftigt villkorar hjälporganisationers arbete i landet.

Enligt rapporten från Human rights watch, HRW, är hjälpinsatserna till det krigsdrabbade Syrien starkt styrda av regimen.

”Den syriska regeringens system för hjälpinsatser undergräver mänskliga rättigheter, och givare måste säkerställa att de inte medverkar i regeringens kränkningar av de mänskliga rättigheterna”, säger HRW:s Mellanösternchef Lama Fakih i ett uttalande.

Byteshandel

Rapporten bygger på intervjuer med hjälparbetare, experter samt givare och mottagare av bistånd i Syrien. Slutsatsen är att regimen kraftigt begränsar hjälporganisationers åtkomst till drabbade samhällen, selektivt godkänner hjälpinsatser och styr insatser genom statsapparaten för att på så sätt straffa motståndare och belöna de som är lojala mot regimen.

Hjälporganisationer uppger att de ofta tvingas gå med på krav från regimen och därmed kompromissa med insatser för att kunna genomföra sina projekt. Det finns väldigt lite utrymme för förhandling med den syriska regeringen, konstaterar rapporten.

”I Syrien bedriver du byteshandel med regeringen för projekt – alla vet det”, säger en representant för en hjälporganisation till HRW.

Finansierar förtryck

Rapporten visar att Syrien konsekvent begränsar organisationer som arbetar för att värna mänskliga rättigheter i landet. Det kan handla om att neka åtkomst till vissa områden eller hota med att dra in visum för hjälparbetare.

Nu uppmanar Human rights watch organisationer, givare och hjälparbetare som verkar i Syrien att se till att de inte bidrar till regimens systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. I de fall där insatser bedöms göra mer skada än nytta bör organisationerna avsluta sina projekt.

”Om de inte försöker förändra systemet under vilket de arbetar, riskerar hjälporganisationer och investerare att finansiera förtrycket i Syrien. Med en kollektiv kraftansträngning mot mer transparens, kontroll och åtkomst, kan givare bli säkrare på att deras pengar inte används för att förtrycka syrier”, säger Lama Fakih.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV