Radar

Sämre havsmiljö av strängare miljökrav 

Nästa år införs nya miljöregler för sjöfarten som olyckligt nog kan komma att innebära sämre havsmiljö.

Nästa år införs strängare krav på sjöfartens svavelutsläpp. Då förväntas många rederier tvätta avgaserna och släppa ut svavlet i havet, vilket kan döda havslevande djur. Det rapporterar Ekot.

Systemet som kan installeras på fartygen kallas skrubbrar. De tvättar avgaserna med havsvatten istället för att släppa ut dem i luften. Men när skrubbervattnet släpps ut igen har det bistra konsekvenser för havsmiljön, det visar en ny forskningsrapport från IVL Svenska miljöinstitutet.

Enligt rapporten har skrubbervatten negativa effekter på hoppkräftan till exempel, som dör vid låga doser av skrubbervatten.

I Östersjön har det varit hårda svavelkrav sedan 2015 och det är därför vanligt för svensk sjöfartsindustri att använda sig av skrubbersystem.

När FN:s internationella sjöfartsmyndighet skärper de globala kraven på svavelutsläpp nästa år förväntas utsläpp av skrubbervatten bli vanligare, eftersom skrubbersystemen är billigare än att använda bränsle med låga svavelhalter.

Rikard Engström, vd för branschorganisationen Svensk sjöfart, ser dock inte nödvändigtvis något problem med det.

– Det är egentligen inte skrubbrarna som är problemet utan det är snarare hur du tar hand om produkten som kommer ut. Där behöver man sätta upp förutsättningar för att du ska kunna lämna det i land på ett så bra sätt som möjligt. Men också att man faktiskt sätter upp tvingande krav som gör att du inte får släppa ut sådant här till vattnet, säger Rikard Engström till Ekot.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV