Radar

Högskolor och universitet ska sänka sina utsläpp

Initiativet till klimatramverket kommer från Chalmers tekniska högskola i Göteborg och KTH.

36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk där de åtar sig att ta fram varsin konkret klimatstrategi. Målet är att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

Initiativet till klimatramverket kommer från KTH och Chalmers.

– Eftersom det är så bråttom att minska utsläppen räcker inte enbart teknisk utveckling. Även beteendeförändringar behövs. Det gäller förstås även oss på lärosätena. Bland annat för att vi utgör några av landets största arbetsplatser, och för att det är viktigt att vi visar att vi tar våra egna forskningsresultat om klimatförändringarna på allvar, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson i ett pressmeddelande.

Ett område där lärosätena vill minska sin klimatpåverkan är tjänsteresorna med flyg.

”Att minska dessa koldioxidutsläpp är en svår utmaning för lärosätena på grund av deras omfattande internationella utbyte. Därför behövs klimatramverket som ett viktigt gemensamt verktyg, och de anslutna universiteten och högskolorna kommer att träffas årligen för att hjälpa varandra med arbetet”, skriver de.

De betonar också deras viktiga roll för att arbeta för en snabb omställning av hela samhällsekonomin för att minska utsläppen. Det handlar bland annat om att forska om klimatförändringar, utbilda medborgare och ledare som ska genomföra omställningen, att utveckla lösningar som kan minska utsläppen och sprida kunskap.

– Högskolesektorn har ett omfattande ansvar att utveckla kunskap om klimatfrågan och dess lösningar. Att skjuta ansvaret vidare till kommande generationer duger inte. Därför måste vi nu agera på flera nivåer samtidigt, säger KTH:s rektor Sigbritt Karlsson.

Lärosäten som har anslutit sig till klimatramverket

Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Enskilda högskolan Stockholm
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Jönköpings universitet
Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungliga Konsthögskolan
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Newmaninstitutet
Röda korsets högskola
Sofiahemmets högskola
Stockholm School of Economics
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Örebro universitet