Radar

Två nya biosfärområden i Sverige

Renar från Grans sameby vandrar längs Vindelälven på väg till sommarbetet ovanför Ammarnäs.

Sverige är två biosfärområden rikare. Unesco har lagt till Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen på listan över Sveriges nu sju biosfärområden.

Biosfärområden är ett komplement till bland annat naturreservat och målet med dem är att förbättra relationen mellan människor och miljö.

”De lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län blir ett av världens nordligaste biosfärområden och ett av världens största sett till ytan – 1,3 miljoner hektar.

Området består till 34 procent av skyddad natur och har en stor biologisk mångfald.

I Sverige finns sedan tidigare fem Unesco biosfärområden: Kristianstad vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna. Tillsammans utgör de sju områden sju procent av Sveriges yta.