Radar

Cementa vill utöka kalkbrytning på Gotland

Cementas fabrik i Slite på Gotland.

Bolaget Cementa planerar att utvidga sin kalkbrytning på Gotland. I ett inlägg på Twitter varnar tidigare utrikesminister Jan Eliasson för att det allvarligt kan påverka vattensituationen på ön.

”Cementa – ägt av tyska Heidelberg- vill utvidga den redan omfattande kalkbrytningen kring Slite nära känsliga Tingstäde träsk och File Hejdar med risk för allvarlig påverkan på vattensituationen i området. Bör bevakas noga och granskas kritiskt”,  twittrar Jan Eliasson.

Cementtillverkaren släppte i fjol ut 2,4 miljoner ton koldioxid från sina fabriker på Gotland, Öland och i Skövde, vilket gör bolaget till en av de största utsläppsbovarna i Sverige. 1,7 miljoner ton av dessa kom från Gotlandsfabriken.

Och nu vill man alltså växa på Gotland, enligt tidningen Expressen. I en ansökan till Mark- och miljödomstolen söker man tillstånd för befintlig och utökad täktverksamhet vid File hajdar och Västra brottet på nordöstra Gotland.

Länsstyrelsen har tidigare avslagit bolagets planer med hänvisning till att vattenförsörjningen på ön skulle påverkas långsiktigt.

Cementa kompletterade sin ansökan och hävdade att kvaliteten på vattnet inte skulle påverkas märkbart. Då gick Naturvårdsverket in och bad regeringen och miljödepartementet att titta på frågan med hänvisning till att brytningen skulle kunna skada så kallade Natura 2000-områden  – områden med särskilt skyddsvärd natur, enligt EU-regler.

Men regeringen prövade inte frågan som därmed hamnade på  Mark- och miljödomstolens bord  att avgöra.

Den första förhandlingen påbörjas  i oktober men Mark-och miljödomstolen skriver ingen dom, utan  lämnar ett  yttrande som går tillbaka till  regeringen som får besluta om verksamheten ska tillåtas.

Cementa har tidigare sagt att företaget ska bli helt koldioxidneutralt till 2030.